profil

Analiza wiersza K. K. Baczyńskiego pt. "Modlitwa do Bogarodzicy".

poleca 83% 791 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W wierszu K. K. Baczyńskiego pt. „Modlitwa do Bogarodzicy” podmiotem lirycznym występuje w liczbie mnogiej i reprezentują go żołnierze, zaś sytuacja liryczna toczy się prawdopodobnie w przeddzień trudnej bitwy. Świadczyć mogą o tym cytaty: „prowadź nocne drogi jego wnuków,/ byśmy milcząc umieli umierać.” lub „[...] nagnij pochmurną broń naszą,/ gdy zaczniemy walczyć miłością.” Wiersz ma charakter prośby kierowanej do Bogarodzicy wymienionej w tytule, która jest adresatem wiersza.

Utwór jest podzielony na pięć strof, które składają się z czterech wersów. Każda strofę rozpoczyna apostrofa. Pierwsze dwa wersy opisują Maryję, bądź jej czyny, zaś dwa kolejne to prośba. Uporządkowane rymy łączą opisy z prośbami, dzięki czemu cała zwrotka staje się jednym, a wiersz czyta się ciekawiej i bardziej zrozumiale. W pierwszej zwrotce podmiot prosi Maryję, aby czuwała nad żołnierzami podczas nocnych wypraw wojennych, tak jak czuwała nad ich przodkami. Podmiot liryczny ma pesymistyczne nastawienie, o czym może świadczyć ostatni wers strofy: „[...] byśmy milcząc umieli umierać.” W drugiej zwrotce podmiot prawdopodobnie mówi o ważnej roli, jaką Maryja odegrała dla chrześcijan, gdyż tak samo jak deszcz może być częścią muzyki, porodzenie Syna Bożego było początkowaniem zbawienia. Podmiot w tej zwrotce prosi o oczyszczenie sumienia, które próbuje przetrwać podczas bitwy, tak jak obłoki podczas wielkiej burzy. Trzecią strofę podmiot rozpoczyna słowami, które mówią o tym, że Maryja spędziła przy Bogu wiele czasu i mimo że była jego matką, wiele się od niego nauczyła. Prośbą zaś jest modlitwa o Maryjną pieczę nad żołnierzami, którym symbolem jest są „pas i ostrogi” z ognia Bogurodzicy. W przedostatniej strofie podmiot prosi Maryje, aby nauczyła matki żołnierzy pogodzić się z cierpieniem braku dziecka, tak samo jak ona musiała nauczyć się żyć bez Jezusa. Ostatnia zwrotka jest widocznym zakończeniem wiersza, gdyż podmiot wspomina walkę, na którą przygotowuje się modląc się do Bogarodzicy. Prosi Maryję, która ich oświeca tak samo jak blask nad czarnym lasem, aby „oświeciła” również ich broń, podczas gdy oni będą walczyć w imię miłości. Można również przypuszczać, iż żołnierze ci walczą w obronie ojczyzny, gdyż K. K. Baczyński, autor wiersza zginął w powstaniu warszawskim jako żołnierz Armii Krajowej.

Analizowany wiersz może być przykładem modlitwy kierowanej przez żołnierzy różnych armii. Ja nie jestem żołnierzem, jednak wydaje mi się, że każdy z nich, akurat w tym przypadku katolik modli się o łaskę podczas walki, zaś w przypadku śmierci o oczyszczenie go i przyjęcie do Królestwa Niebieskiego.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty