profil

Interpretacja wiersza K. K. Baczyńskiego "Modlitwa do Bogarodzicy".

poleca 82% 1321 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wiersz ten jest kolejnym przykładem modlitwy do Boga i świętych. Wiersz ten jest nawiązaniem do doświadczeń wojennych o czym świadcza poszczególne wersy : " prowadź nocne drogi jego wnuków/ byśmy milcząc umieli umierać" , " nagnij pochmurną broń naszą,/ gdy zaczniemy walczyć miłością" " bór pomruków" , " czarnym lasem".
W każdej poszczególnej strofie (zwrotce) są nawiązania do modlitwy. Świadczy o tym fakt iż każde zdanie w nowej zwrotce rozpoczyna się od wyrazu 'Któraś' ... oraz cała 3 strofa jest do element modlitwy ...
Matka Boska pełni tu role pośredniczki między żołnierzami, ludźmi a Bogiem. Opiekowała się żołnierzami podczas wypraw wojennych. Jest ona częścią muzyki. Była nauczycielką, która uczyła matki żołnierzy pogodzić się z cierpieniem braku dziecka. Maryja była równiez oświeceniem i blaskiem. Taką pogodną duszyczką.
Podmiot liryczny w tym wierszu prosi o oczyszczenie sumienia. Pragnie on wyrazić również uczucia jako przedstawiciel pokolenia Kolumbów m.in cierpienie, nadzieję, smutek, wdzięczność, rozpacz, ból, współczucie innym.

Podoba się? Tak Nie
Teksty kultury