profil

Dowody pośrednie i bezpośrednie ewolucji z anatommi i morfologii.

poleca 84% 146 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Narządy homologiczne-narządy o jednakowym pochodzeniu i planie budowy, ale różniące się wyglądem wskutek pełnienia różnych funkcji, np: kończyna przednia człowieka, nietoperza, delfina, skrzydło ptaka.

Dywergencja-powstawanie rozbieżności, różnokierunkowe kształtowanie się cech osobników o podobnym planie budowy, a żyjących w różnych warunkach środowiska, np: przystosowania ssaków żyjących w wodzie (walenie), latających (nietoperze) i biegających (kopytne).

2.Narządy analogiczne-narządy o podobnym wyglądzie, ale różnym pochodzeniu i planie budowy powstałe pod wpływem pełnienia tej samej funkcji , np: skrzydła ptaka i owada.

Konwergencja-występowanie podobnych cech budowy u organizmów nalężących do odległych grup systematycznych, ale żyjących w takim samym środowisku, np: opływowy kształt ciała delfina(ssak), ichtiostega (gad), rekina (ryba chrzęstnoszkieletowa), tuńczyka( ryba kostnoszkieletowa).

3.Narządy szczątkowe-narządy, które są w zaniku i nie pełnią żadnych dla życia funkcji, u innych zaś pokrewnych gatunków są normalnie rozwinięte i są niezbędne do funkcjonowania, np: u człowieka zęby mądrości, kość ogonowa, wyrostek robaczkowy.

4.Atawizmy- pojawienie się pewnej cechy pierwotnej, która nie występuje w danej grupie organizmów, ani u bliskich przodków, natomiast występuje u odległych przodków np: u człowieka pojawienie się ogona, nadmiernego owłosienia, zwiększonej liczby sutek.

DOWODY POŚREDNIE EWOLUCJI Z EMBRIOLOGII.

1.Prawo rozwojowe (embriogenezy) Baera:


"W rozwoju embrionalnym na początku wykształcają się cechy właściwe dla kategorii najwyższych systemów klasyfikacyjnych (typu, gromady) pod koniec zaś cechy właściwe dla gatunku i cechy indywidualne."

2.Prawo rekapitulacji (biogenetyczne) Haeckla:


"Rozwój osobniczy (ontogeneza) jest skróconym i szybkim powtórzeniem, czyli rekapitulacją rozwoju rodowego(filogenezy)."
KOMENTARZ I: DRUGA TREŚĆ TEGO PRAWA.


Każdy organizm w swoim rozwoju zarodkowym przechodzi przez stadia charakterystyczne dla rozwoju rodowego (filogenezy) tzn. jakby odtwarza kolejne postacie swoich przodków.


KOMENTARZ II:


Treść prawa w całej swojej postaci jest fałszywa.

3.Teoria filembriogenezy Siewiercowa:


"Przyczyną zmian ewolucyjnych (filogenezy) w danej wierze jest przebieg rozwoju osobniczego(ontogenezy).


KOMENTARZ I:DRUGA TREŚĆ TEGO PRAWA.


W procesie ontogenezy powstawanie cech dorosłych przodków może być zakłłócone, a kształtujący się organizm nabywa cech właściwych tylko sobie po czym przekazuje je potomstwu. Siewiercow wyróżnił trzy typy "odchyleń od prawa biogenetycznego" w rozwoju zarodkowym.


Sa to :


archalaksa


dewiacja


anabolia

KOMENTARZ II:


Treść prawa jest fałszywa.AUTOR:AKME.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty