profil

Zjawiska krasowe

drukuj
satysfakcja 78 % 835 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zjawiska krasowe to proces rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, występujący w skałach zbudowanych z węglanu wapnia (wapień, dolomit, kreda, gips). W wyniku procesu krasowienia powstaje zespół form na powierzchni oraz pod powierzchnią ziemi.
Powierzchniowe formy krasowe są głównie skutkiem rozpuszczania skał przez wody opadowe. Należą do nich:
– żłobki i żebra krasowe – bruzdy o głębokości do 2 m, szerokości kilkudziesięciu centymetrów i długości od kilku do kilkunastu metrów, o przebiegu zgodnym ze spadkiem powierzchni;
– leje i studnie krasowe – okrągłe zagłębienia o średnicy do kilkunastu metrów – rozpuszczanie skał przez wodę wpadającą do szczeliny;
– uwały – zagłębienia powstałe z połączenia kilku lejów krasowych;
– polja – bezodpływowe zagłębienia powstałe z połączenia lejów krasowych i uwałów. Mają strome stoki i prawie płaskie dno. Z reguły odwadniane są ponorami, czyli szczelinami, w które wpada woda;
– doliny krasowe – powstają z połączenia lejów lub przez rozpuszczającą działalność wody płynącej; płynące w nich rzeki z reguły giną w ponorach;
– ostańce krasowe – pozostałości pierwotnej powierzchni w postaci izolowanych wyniesień ostańcowych, pagórków zwanych mogotami.
Podziemne formy krasowe to jaskinie, tworzące się w wyniku poszerzania podziemnych szczelin przez wody. W jaskiniach z wód krasowych, na skutek uwalniania się dwutlenku węgla, wytrąca się węglan wapnia, tworząc formy naciekowe. Należą do nich m.in.:
– stalaktyty – narastające ze stropu jaskini sople pełne lub z kanalikiem w środku, przez który spływają krople wody;
– stalagmity – narastają z dna jaskini ku górze, bezpośrednio pod stalaktytem – wytrącają się z wody skapującej ze stalaktytu;
– stalagnaty – kolumny powstałe z połączenia stalaktytu i stalagmitu;
– draperie – nacieki o bardzo cienkich ściankach i dużej powierzchni, zwisające ze stropu jaskini w miejscach wylotu szczelin;
– perły jaskiniowe (pizolity) – powstają w zagłębieniach dna jaskini; są to kuleczki wytrącanego koncentrycznie węglanu wapnia wokół okruchu skalnego.
Węglan wapnia może wytrącać się w miejscu wypływu wód krasowych na powierzchnię – tworzy wtedy osad zwany martwicą wapienną lub trawertynem.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
16.10.2011 (18:04)

fajne,i przydatne z przyry dostałam -5,a to u mnie rzadkie;)

4.5.2011 (20:40)

jeah , ogień. ;d.

Typ pracy