profil

"Oda do młodości" Adama Mickiewicza.

poleca 85% 1119 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

"Oda do młodości" Adama Mickiewicza to pierwszy manifest światopoglądowy pokolenia romantyków. Podmiot liryczny w pierwszej części utworu wypowiada się w 1 os. l. poj. w kolejnych zwrotkach mówi w 1 os. l. mn.- utożsamia się ze zbiorowością. W ostatniej części wypowiada się w imieniu grupy.

Podmiot mówiący to jednostka nieprzeciętna silnie przeżywająca emocje. W utworze pojawia się wiele wyrażeń nacechowanych uczuciowo. W tekście dużo entuzjazmu, pewności siebie i siły, co świadczy, że utwór wyraża bunt młodych romantyków, a młodość ukazana jest tu jako wartość bezwzględna. "Oda do młodości" to utwór o wymowie ponadczasowej.

Wiersz posiada jeszcze wpływy klasyczne i nowe- romantyczne:

a) elementy oświeceniowe:
- oda(gatunek klasyczny)
- podporządkowanie jednostki zbiorowości
- odwołania do antyku, motywy mitologiczne
- idea braterstwa- przyjaźń, solidarność

b) elementy romantyczne:
- apoteza(wywyższanie) młodości
- odrzucenie haseł oświeceniowych: racjonalizmu i empiryzmu
- wiara w sprawcze siły młodości
- kreacja podmiotu mówiącego

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury