profil

Istota młodości w utworze Mickiewicza "Oda do młodości".

poleca 85% 110 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jaka ranga została nada młodości w utworze Mickiewicza (Oda do młodości).

?Oda do młodości? Adama Mickiewicza jest swoistym wychwaleniem młodości ponad wszelkie inne etapy życia. Młodość nazwana przez autora ?nektarem życia? uznana została przez niego za najpiękniejszy okres ludzkiej egzystencji. Jaka ranga została jej nada w tym utworze? Zdecydowanie uważam, że Mickiewicz nadał jej wartość najwyższej, najważniejszej i najpiękniejszej.
Autor zwraca się do młodości bezpośrednio prosząc ją by dodala mu skrzydeł. ?(...)dodaj mi skrzydła!
Niech nad martwym wzlecę światem
W rajską dziedzinę ułudy?.
Podkreśla w ten sposób niezmierzone możliwości młodości, która jego zdaniem jest w stanie zanieść go w rajską dolinę. Poeta sam, dokładnie mówi o młodości ?ty nad poziomy wylatuj?. Zaznacza tutaj że uważa ją za etap życia człowieka stojący ponad innymi. Jest ona dla niego najpiękniejszym okresem i jak już wcześniej wspomniałam ?nektarem zycia?. Mickiewicz bardzo często podkreśla również wagę jedności młodych ludzi. Powtarzajacy się kilkakrotnie zwrot ?Razem młodzi przyjaciele? jest wyrazem głębokie przeświadczenia autora o tym, że realizowanie celów młodości jest o tyle łatwiejsze o ile młodzi ludzie działają wspólnie.
?W szczęsciu wszystkiego są wszystkich cele;
Jednościa silni, rozumni szałem?
Twórca uważa że młodzieńczy zapał jest w stanie zdziałać wiele o ile wspólnie, w grupie pokonują swoje słabości i przeciwności losu. Autor ukazuje charakterystyczny dla młodych ludzi poryw:
?Zestrzelmy myśli w jedno ognisko
I w jedno ognisko duchy!...
Dalej bryło, z posad świata!
Nowymi cię pchniemy tory?
Cały utwór można śmiało nazwać pochwałą młodości. Mickiewicz idealizuje wszystkie cechy towarzyszące młodości. Na koniec swojej ody nazywa ją ?Jutrzenką swobody co po raz kolejny podkreśla rangę jaką poeta nadał opiewanej przez siebie młodości.
Podsumowując chciałam zauważyć, że liczne argumenty, jakie przytoczyłam, przedstawiają wysokość rangi, którą autor nadał najpiękniejszemu przedziałowi życia człowieka ? młodości.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury