profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Życie człowiekapoleca85%
Pedagogika

Stereotypy w życiu człowieka

Przyjmuję, że termin „stereotyp” jest to uproszczony, schematyczny obraz osób, grup, stosunków społecznych, powstałych na podstawie niepełnej lub fałszywej wiedzy o świecie, utrwalony jednak przez tradycje i trudny do zmiany. Stereotypy nie muszą...