profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Życie człowieka



poleca94%
Psychologia

Psychologiczna charakterystyka jednostki w okresie dojrzewania

Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi - szczególną fazę w życiu człowieka. Z perspektywy psychologicznej właśnie w tym okresie dokonują się między innymi zmiany w obrazie siebie i społecznej percepcji jednostki, formowane są...