profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Znaki interpunkcyjne

poleca74%
Angielski

Znaki interpunkcyjne (Punctuation marks)

Kropka (.) ( full stop ) Kropkę stawiamy: na końcu zdania, które nie jest zdaniem pytającym lub wykrzyknikowym: She went to the cinema . po cyfrach arabskich, rzymskich oraz po literach oznaczających kolejne elementy wyliczania. 1 . 2 . 3 . I . II . III . a . b . c . Kropki nie stawiamy: po tytułach książek, rozdziałów czy artykułów, nawet, jeśli są pełnymi zdaniami: Snow White, Little Red Riding Hood, Three Little Pigs...poleca82%
Język polski

Duże litery, znaki interpunkcyjne, zasady pisowni

Duże litery piszemy na początku zdania, przy nazwach własnych (czyli imionach, nazwach państw, miast). Znaki interpunkcyjne: a) kropka (.) Kropkę wstawiamy na końcu zdania, po skrótach (np., itp., itd.) b) przecinek (,) stawiamy przed...poleca81%
Język polski

Interpunkcja.

Kropka – kończy zdanie. Po kropce każdy wyraz piszemy wielką literą. Przecinek: - oddzielamy nim zdania współrzędne nie połączone spójnikiem - poprzedzamy spójniki: a, ale, lecz, więc, aby, żeby, że, ponieważ; oraz zaimki: który, kto, co, jaki,...poleca85%
Język angielski

Punctuation

1. Punctuation marks ! – exclamation mark ? – question mark . – full stop / period , – comma ; – semi-colon : – colon ’ – apostrophe ‘’ – single quotes / singlepoleca87%
Język angielski

Modern developments in English

tend to be shorter than they used to before hundreds of years and some punctuation marks are no longer used so frequently. Still the problematic case is the use of apostrophe ? many institutionspoleca84%
Język polski

Interpunkcja.

Interpunkcja w zdaniu - Gdzie postawić przecinek? znaki interpunkcyjne = znaki przestankowe 1. Spójniki współrzędne, przed którymi zawsze stawiamy ",": -przeciwstawne: a, ale, leczpoleca82%
Język polski

Zasady interpunkcji

Błędy interpunkcyjne mają swoje źródło w nieznajomości i nieprzestrzeganiu zasad składniowych, które są podstawą interpunkcji. Jeśli znasz struktury składniowe, na pewno dobrze zastosujesz znakipoleca82%
Język polski

Omawianie podanych wypowiedzeń pod względem poprawności.

innowacja językowa. Najczęściej są spotykane błędy ortograficzne i interpunkcyjne ; one też są najbardziej uświadamianymi typami b.j. W mniejszym stopniu jest uświadamianie istnienie błędów