profil

Znaki interpunkcyjne (Punctuation marks)

poleca 74% 60 głosów

Kropka (.) (full stop)

Kropkę stawiamy:

 • na końcu zdania, które nie jest zdaniem pytającym lub wykrzyknikowym:
  • She went to the cinema.
 • po cyfrach arabskich, rzymskich oraz po literach oznaczających kolejne elementy wyliczania.
  • 1.2.3.
  • I.II.III.
  • a.b.c.

Kropki nie stawiamy:

 • po tytułach książek, rozdziałów czy artykułów, nawet, jeśli są pełnymi zdaniami:
  • Snow White, Little Red Riding Hood, Three Little Pigs
 • po liczebnikach porządkowych:
  • 1st / 2nd / 3rd / 4th


Pytajnik (?) (question mark)

 • Pytajniki stawiamy na końcu zdania pytającego:
  • Do you like him?

 

Wykrzyknik (!) (exlamation mark)

 • Wykrzyknik stawiamy na końcu wypowiedzi o mocnym zabarwieniu emocjonalnym, np. w rozkazach, wypowiedziach wyrażających zdumienie lub zachwyt:
  • Attention!
  • You here!
  • Wow!
  • Oh!

 

Średnik (;) (semicolon)

 • Średnik stawiamy w zdaniu współrzędnie złożonym między zdaniami, gdy brak jest spójnika:
  • Tom started working; John went to bed.

 

Dwukropek (:) (colon)

Dwukropek stawiamy:

 • przed zdaniem wyjaśniającym, rozszerzającym lub ilustrującym:
  • Her dress was strange: pink and yellow.
 • przed wyliczeniem wyrazów, wyrażeń lub całych zdań:
  • She likes three things: reading, cooking and dancing.
 • wprowadzając cytat:
  • The policeman claimed: ‘He is guilty’

 

Przecinek (,) (comma)

Przecinek stawiamy:

 • między zdaniami współrzędnymi, połączonymi spójnikami, jaki bezspójnikowo:
  • Call me, or I write an e-mail.
  • He read a book, cooked dinner, cleaned the house and went to bed.
 • oddzielając zdanie podrzędne okolicznikowe od zdania głównego:
  • When she came back, there was nobody.
 • oddzielając od reszty zdania wszelkiego typu zdania wtrącone lub ich równoważniki, a także pewne wyrażenia przysłówkowe:
  • The man, dressed in black coat, wanted to steal her bag.
 • gdy mamy do czynienia z serią wyliczeń:
  • She took her bag, umbrella, shoes and coat.
 • przy zapisywaniu dużych liczb – przecinek oddziela trzy grupy cyfrowe:
  • 345,567,834
  • 453,636,032
 • gdy oprócz nazwy miasta podajemy nazwę kraju, prowincji lub stanu, w którym owo miasto się znajduje:
  • London, England
  • Cracow, Poland

 

Apostrof (‘) (apostrophe)

Z apostrofu korzystamy:

 • tworząc formę dzierżawczą rzeczownika (dopełniacz saksoński):
  • mothers pen
  • girls doll
 • stawiając go w miejscu pominiętych liter w skróconych formach wyrazów lub wyrażeń:
  • dont
  • didnt
  • shes
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 3 minuty

Spis treści