profil

Interpunkcja

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-24
poleca 85% 2364 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kropka – kończy zdanie. Po kropce każdy wyraz piszemy wielką literą.

Przecinek:
- oddzielamy nim zdania współrzędne nie połączone spójnikiem
- poprzedzamy spójniki: a, ale, lecz, więc, aby, żeby, że, ponieważ; oraz zaimki: który, kto, co, jaki, jak, gdy, gdzie, kiedy
- nie poprzedzamy spójników: i, oraz, albo, czy, bądź, ani, ni
- poprzedzamy spójnik: i, oraz, albo, czy, bądź, ani, ni gdy używamy go w zdaniu dwukrotnie np.: Ten człowiek ani mi się nie podoba, ani nie budzi mojego zaufania
- w wypowiedziach trzykrotnie złożonych, w których pierwsze i trzecie zdania są względem siebie współrzędne, a drugie jest podrzędne, przed spójnikiem rozpoczynającym trzecie zdanie wstawiamy przecinek np.:
Byliśmy w kinie, które nazywa się Jutrzenka, i obejrzeliśmy dobry film
- Czasem w zdaniach podrzędnie złożonych zaimki: gdy, kiedy, jaki pojawiają się na początku zdania, natomiast przecinek oddziela od siebie dwie bezpośrednio sąsiadujące struktury np.: Jakie wymagania stawiane są przy egzaminie wstępnym, dowiecie się niebawem
- Zdarza się że mamy do czynienia ze spójnikiem zestawionym: mimo że (iż). Wprowadza on wypowiedzenie podrzędne przyzwalające. Jego synonimem jest chociaż, choć. Jeżeli występuje on w wypowiedzeniu, stawia się przed nim przecinek, Jeśli zaś część podrzędna występuje na początku konstrukcji złożonej lub w jej środku, oba człony oddziela się przecinkiem ewentualnie przecinkami np.: Nie chciał jeść, mimo że był głodny. Mimo że był głodny, nie chciał jeść. Cały czas, mimo iż nie mieliśmy dość pieniędzy, wydawaliśmy za dużo.
- Oddziela się imiesłowowe równoważniki zdań (imiesłów + dodatkowe określenia) id zdań np.: Rodzice, przygotowując obiad, dyskutowali zawzięcie
- Jeżeli jakaś część zdania jest wyrażona kilkoma słowami nie łączonymi spójnikiem to przedziela się te słowa przecinkiem np.: Autobusy i tramwaje mijały się tego dnia na placach, ulicach, skrzyżowaniach
- Jeżeli w zdaniu występuje bezpośredni zwrot w formie wołacza, oddzielamy go przecinkami od reszty zdania np.: Mówię wam, kochani, będziecie bardzo zadowoleni. Jurku, podaj mi ten zeszyt. Czemu się złościsz, człowieku.

Wykrzyknik - Zakończenie zdań wykrzyknikowych i rozkazujących
Pytajniki - Zakończenie zdań pytających
Wykrzyknik i pytajnik stawiamy na końcu zdania gdy odnosi się do zdania nadrzędnego

Dwukropek:
- przed przytoczeniem czyjejś wypowiedzi (mowa niezależna)
- wyliczając jakieś elementy zapowiedziawszy je lub ogólnie nazwawszy
Wstawiając jakąś uboczną informację do zdania lokujemy ją w nawias lub myślniki np.: Ten nowy – jak wszyscy przewidywali – znów się spóźnił. Pauza (myślnik) zastępuje opuszczoną część zdania: Jedni goście zasiedli do kart, inni – do picia kawy. (- zamiast zasiedli)

Wielokropek – świadomie pozostawiając jakąś myśl niedokończoną

Cudzysłów – jeśli przytaczamy czyjeś słowa, tytuł lub fragment utworu.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem
Komentarze (8) Brak komentarzy

ok ale długieeeeee

może być

jest OK

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty