profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Biedrzycki Krzysztofpoleca85%
Język polski

Znaki wróżebne i sny- ich funkcje i sposoby prezentowania w wybranych utworach literackich.

I. Literatura podmiotu: 1. Dostojewski Fiodor, Zbrodnia i kara, Kraków 2003. 2. Kochanowski Jan, Tren XIX – albo sen [w:] Język polski z pegazem, Opowieść o człowieku, Kraków 2005. 3. Mickiewicz Adam, Dziady cz. III [w:] Dziady, Kraków....poleca85%
Łacina

Wróżbiarstwo w starożytnej Grecji i Rzymie

czasów najdawniejszych i wspomniana jest między innymi w legendzie o założeniu Rzymu. Omina Były to znaki wróżebne . Takim znakiem mogło być wypowiedziane słowo lud zdanie, z którego pozapoleca86%
Język polski

Sen jako odbicie wnętrza człowieka. Na podstawie wybranych przykładów porównaj różne ujęcia motywu.

fantastycznym c) Sny - prorocze, wróżebne i zapowiedź przyszłości Tłumacząc w najprostszy sposób pojęcie snu można powiedzieć, że jest to regularnie powtarzający się stan fizjologiczny. Sen