profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowympoleca85%
Fizyka

Ruch

1.1 Pojęcie ruchu Ruchem nazywamy zmianę położenia ciała względem drugiego ciała. Układem odniesienia nazywamy ciało lub układ ciał, względem którego rozpatrujemy ruch innych ciał. Względność ruchu polega na tym, że nie ma ruchu...poleca77%
Fizyka

Ruch i siły - ściąga na sprawdzian

Ruchem prosto liniowym jednostajnym nazywamy taki ruch którego torem jest linia prosta i czasie którego ciało w dowolnych ale jedynkowych odstępach czasu przebywa jednakowe drogi. Ruchem prosto liniowym jednostajnie przyspieszonym nazywamy taki...poleca78%
Fizyka

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch jednostajny prostoliniowy jest to ruch, w którym torem jest linia prosta, zaś przebyta droga jest proporcjonalna do czasu, w którym tę drogę przebyto. Stosunek drogi przebytej przez ciało do czasu, w jakim ciało tę drogę przebyło nazywamy...poleca83%
Fizyka

Ruch jednostajny po okręgu

Ruch jednostajny po okręgu - przyspieszenie dośrodkowe - okres - Częstotliwość Prędkość kątową - rysunki, wzorypoleca85%
Biologia

Ruch biologiczny

Ruch biologiczny - zmiana położenia, przemieszczanie się. W odniesieniu do organizmów żywych ruch może dotyczyć całości organizmu, jego części lub pojedyńczych komórek (komórki rozrodcze, krwinkipoleca87%
Biologia

Ruch biologiczny(krotko)

Ruch biologiczny - zmiana położenia, przemieszczanie się. W odniesieniu do organizmów żywych ruch może dotyczyć całości organizmu, jego części lub pojedyńczych komórek (komórki rozrodcze, krwinkipoleca85%
Fizyka

Ruch postępowy. Praca i energia. Zasady zachowania.

Praca w załączniku - wzorypoleca85%
Fizyka

Ruch cząsteczek - zadania

Oto kompletnie opracowane 2 zadania dotyczące tematyku ruchu cząsteczek