profil

Ruch

poleca 85% 1135 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.1 Pojęcie ruchu

Ruchem nazywamy zmianę położenia ciała względem drugiego ciała.

Układem odniesienia nazywamy ciało lub układ ciał, względem którego rozpatrujemy ruch innych ciał.

Względność ruchu polega na tym, że nie ma ruchu absolutnego i spoczynku absolutnego. Oznacza to, że dla każdego ciała możemy znaleźć układ odniesienia, względem którego jest ono w spoczynku, i taki układ odniesienia, względem którego to samo ciało w tym samym czasie jest w ruchu.

1.2 Szybkość

Ruch jednostajny to taki ruch, w którym w równych, dowolnie wybranych odstępach czasu drogi przebywane przez ciało są równe

Szybkość to wielkość fizyczna oznaczająca drogę przebywaną w jednostce czasu. Szybkość obliczamy, dzieląc drogę przez czas, w którym ta droga została przebyta. Jednostką szybkości jest 1m/s

1.3 Ruch jednostajnie prostoliniowy

To ruch w którym:
-ciało w jednakowych odstępach czasu pokonuje jednakowe odcinki drogi, a torem jest linia prosta
-droga jest wprost proporcjonalna do czasu trwania ruchu
-droga przebyta przez ciało i długość wektora przemieszczenia są sobie równe
-drogi przebyte w kolejnych równych odstępach czasu mają się do siebie jak kwadraty liczb naturalnych

Wzory:

V=s : t
s=V * t
t=s : V

V- prędkość
s- droga
t- czas

1.4 Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy

To ruch w którym:
-drogi przebywane w kolejnych równych odstępach czasu mają się do siebie jak kolejne liczby nieparzyste
-droga jest wprost proporcjonalna do kwadratu trwania ruchu

a=V : t
V=a * t
s=(a * t2):2
t=V : a

a-przyspieszenie (m/s2)
V- prędkość (m/s)
s-droga (m)
t-czas (s)

1.5 Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy

To ruch w którym:
-prędkość maleje
-opóźnienie jest stałe
wykresem prędkości jako funkcji czasu jest linia prosta opadająca, punkt przecięcia prostej z osią czasu oznacza czas, po którym ciało się zatrzymało

Wzory:
V=V0 ? a * t
a= (V0 ? V): t
t= V0 : a
s= V0 * t ? O,5 * a * t2

V-prędkość (m/s)
a-opóźnienie (m/s2)
t-czas (s)
s-droga (m)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Rozkład materiału