profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Wojna lokalnapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy polityczne współczesnego świata.

Niestabilność ustrojów politycznych Zmiany systemowe w Europie Środkowo wschodniej wzbudziły nadzieje, że na świecie przestaną istnieć niedemokratyczne ustroje polityczne. Jednak istnieją na świecie państwa socjalistyczne o charakterze...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

"Pokój, to nie tylko brak wojny" Ronald Reagan.

Czy brak walki zbrojnej można nazwać pokojem? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Najpierw trzeba wyjaśnić co to jest pokój. stan opisujący stosunki między państwami lub wewnątrz nich. Jest to stan harmonii i spokoju, wyklucza on konflikt....poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Główne problemy współczesnego świata

Temat pracy: Główne problemy współczesnego świata - problemy polityczne ( konflikty zbrojne) -społeczno- ekonomiczne ( bezrobocie, głód w krajach 3-go świata ) - problemy cywilizacyjnopoleca80%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnego świata i ich rozwiązania

współczesnego świata należy wyodrębnic problemy polityczne , społeczno-ekonomiczne i cywilizacyjno-kulturowe. Problemy polityczne : - Integracja a dezintegracja w stosunkach międzynarodowych Popoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnego świata i ich rozwiązania.

problemów współczesnego świata należy wyodrębnic problemy polityczne , społeczno-ekonomiczne i cywilizacyjno-kulturowe. Problemy polityczne :- Integracja a dezintegracja w stosunkach międzynarodowychPopoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Największe zagrożenia współczesnego świata

ocieplenie klimaty? Takich pytań we współczesnym świecie pojawia się coraz więcej. Wiele z nich pozostaje bez odpowiedzi. Do jednych z najpoważniejszych zagrożeń współczesnego świata należąpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnego świata

trudno mu sprostać. Problemy współczesnego świata można rozpatrywać na różnych płaszczyznach: ekonomicznej, społecznej, politycznej, kulturalnej czy ekologicznej. Ciągłym tematem nagłośnianym przez