profil

"Pokój, to nie tylko brak wojny" Ronald Reagan.

drukuj
poleca 85% 419 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Czy brak walki zbrojnej można nazwać pokojem? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Najpierw trzeba wyjaśnić co to jest pokój. stan opisujący stosunki między państwami lub wewnątrz nich. Jest to stan harmonii i spokoju, wyklucza on konflikt. Jego przeciwieństwem jest wojna. A więc co to takiego. Wojna to zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami, lub grupami społecznymi. Wojna jest zjawiskiem społeczno-politycznym i jako takie jest obecna w historii człowieka od początków jego społecznej organizacji.

Wojna ze względu na zasięg terytorialny może być lokalna, światowa i globalna. Konflikt zbrojny jest najgorszym rozwiązaniem problemu, który może doświadczyć człowiek. Niesie on ze sobą śmierć niewinnych ludzi. Agresja wiąże się również ze zniszczeniami mienia, gospodarki narodowej jak również szkodami w psychice człowieka.

Utrzymanie pokoju na świecie i między poszczególnymi państwami jest nie wykonalne. Jednak antymilitaryzm jest w stanie zapewnić utrzymanie poprawnych stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych czy moralnych. Jest nośnikiem postępu we wszystkich dziedzinach życia, jego rozwoju i poszanowania człowieka. W każdym kraju żyje kilka pokoleń. Czy maja takie same prawa? Wydawałoby się, że tak. Najlepiej ujmuje to Konstytucja danego kraju. A czy zawsze jest stosowana? Życie traktuje to inaczej i jest sprawdzianem jak być powinno.

Można odnieść się do współczesnych wydarzeń. Terroryści, którzy atakują niewinnych ludzi, dlatego, że chcą wymusić coś na władzach państwa, albo zastraszyć, zabijają w chaosie. Chaosie rzeczywistości. Saddam Husajn sam sprowadził na swój naród zniszczenie i śmierć. Sam zgotował sobie los, na jaki zasłużył. Reżim, który jest stosowany w niektórych państwach, teoretycznie ma prowadzić do pokoju, wolności. A doprowadza do zamieszek, wojen domowych itp. Więc po co to ludziom?

Wypowiedź Ronalda Regana podkreśla to, ze na świecie brak wojny nie jest pokojem. Potrzebny jest jeszcze spokój moralny, duchowny. Konflikt zbrojny czy okupacja to nie wszystko. Szybki rozwój cywilizacji doprowadził do tego, że niektórzy ludzie zaczynają zostawać w tyle, nie są w stanie sobie poradzić. Wojna to totalitaryzm, w którym człowiek jest podporządkowany jakiejś ideologii, w której nikt nie liczy się z prawami jednostki do wolności, do swobody.

Pokój i poszanowanie drugiego człowieka jest najlepszym dobrem jakie może nas spotkać. „Człowiek to brzmi dumnie”. Tej myśli wielu ludzi zapomina. A jest ona najważniejsza. Pokój to stan w stosunkach miedzy państwami, którego nie należy naruszać. Uważam, że moja praca potwierdza wypowiedź Regana, a co ważniejsze wyjaśnia problemy między ludzkie.


Polecasz? Tak Nie
Podobne teksty:
Komentarze (5) Brak komentarzy
15.5.2011 (17:04)

Proszę o nie ściąganie Sql Leoncin klasa 2 gim. !! rok sql 2010/11

22.5.2011 (18:52)

Proszę o nie ściąganie Sql Leoncin klasa 2 gim. !! rok sql 2010/11

28.3.2009 (22:08)

naprawde nieźle .

10.3.2007 (09:52)

praca ok