profil

Główne problemy współczesnego świata (2007 rok)

poleca 85% 1076 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Problemy polityczne (konflikty zbrojne)
2. Społeczno- ekonomiczne (bezrobocie, głód w krajach 3-go świata)
3. Problemy cywilizacyjno - kulturowe

Problematyka współczesnego świata jest ogromna, mimo wszelkich osiągnięć, nieuniknione są niesprzyjające sytuacje światowej organizacji życia człowieka.
XXI wiek nie uchronił ludzi od problemów politycznych jakimi są konflikty zbrojne, sabotaże czy wzrost przestępczości.

Kilka lat temu, w 2001 roku 11 września byliśmy świadkami akcji terrorystycznej na wieżowce Word Trade Centre w Nowym Jorku, która zapoczątkowała nowy konflikt zbrojny między Stanami Zjednoczonymi a Alkaidą.

Stany Zjednoczone w dalszym ciągu wysyłają swoje wojska do Iranu, gdzie według Teharena, USA podburza irańskie mniejszości narodowe i religię.
Pokoju w Bośnie i Hercegowinie obecnie strzeże 6,5 tys. Żołnierzy sił EUFOR. Stacjonują tam żołnierze z Polski, Turcji i Portugalii. Jednakże w ostatnich miesiącach rząd Bośniackiej Republiki Serbskiej przeprosił za Muzułmanów i Chorwatów.

Kolejny rozwijający się konflikt stwarza Rosja, gdyż Amerykanie planują rozmieszczenie elementów tarczy antyrakietowej w Europie i obawiają się użycia ich przeciwko Rosji.

Wcześniejsze lata również nie były dla świata łagodne: o godzinie 10:00 dnia 20-go grudnia 1989 roku amerykańskie wojska dokonały ataku na Panamę, a ściślej ujmując na generała Noriegę.

Od kilkunastu lat trwa najbardziej rozpowszechniony konflikt Basków, którzy starają się o utworzenie swojego suwerennego państwa. Walki zaczęły się już w roku 1995. Przez rok czasu trwało zawieszenie broni (od 1998 roku), ale już w 1999 ETA ogłosiła powrót do walki zbrojnej. W 2000 roku była odpowiedzialna za serie zamachów- utworzonych w państwach.

Innym ważnym konfliktem, tu akurat na terenie europejskim, była wojna Jugosławii, czego skutkiem było utworzenie niepodległych państwa takich jak: Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Chorwacja. Próby odzyskania przez Jugosławię wpływu doprowadziły do licznych wojen domowych w nowo co utworzonych państwach.

Sudan, to kolejne państwo nękane przez wojny, od odzyskania niepodległości nie jest w stanie rozwiązać problemów wynikających z położenia geograficznego i uwarunkowań historycznych. Wojna trwa tutaj od 1995 roku i do tej pory poniosła starty w 2 milionach ofiar. Powodem konfliktów jest surowy reżim dyktatora- Baszkira.
Somalia- następne państwo którego powodem starć zbrojnych jest władza. Od czasu upadku rządu Siada Barre w 1991 roku państwo pogrążone jest w anarchii, nie ma żadnych instytucji państwowych ani administracyjnych. Powodem tej wojny są przede wszystkim różnice polityczne. Mało prawdopodobne jest to, że frakcje dogadają się ze sobą, ponieważ już w 1998 roku pojawiła się nadzieja na zażegnanie konfliktu i prowadzenie rozmów, ale do dzisiaj nie widać porozumienia.

Przejedzmy jednak do kolejnego problemu współczesnego świata, jakim jest problem społeczno- ekonomiczny.
Na świcie głoduje obecnie ponad 800-set milionów ludzi, co pociąga za sobą kolejne klęski. Niedożywione dzieci częściej chorują, częściej stają się upośledzone fizycznie i umysłowo, co utrudnia im naukę, a po wejściu w wiek dojrzały- zdobywanie środków do życia. Najważniejszą przyczyną głodu są złe rządy i polityka międzynarodowa. Niemały udział mają w tym również: Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Owe instytucje wymuszają na krajach ubogich reformy gospodarcze, które pogłębiają nędzę- taki przypadek możemy zaobserwować w Afryce. Do niedawna a Angoli wypędzano rolników w dużych obszarów, indywidualnym osobom nie można było posiadać ziemi. W taki sposób ludzie zniechęcili ludzi do produkcji żywności co wywołało poważną epidemię głodu.

Kraje 3-go świata nękają epidemię chorób, bardzo wysoka stopa bezrobocia, problemy żywnościowe oraz finansowe. Stały się one odizolowanymi państwami oddzielonymi od postępu gospodarczego, przemysłowego i technicznego.

Głównie w tych krajach odnotowuje się m.in.: najwięcej ludności chorej na AIDS- ok. 25 milionów. Na 22 miliony ofiar śmiertelnych aż 17 milionów przypada na Afrykę. Kiedy w tym samym momencie w Europie i Ameryce ogólnie uważa się, że AIDS jest pod kontrolą, a w Afryce w zawrotnym tempie wzrasta liczba zarażonych.

Bezrobocie dotyka całego świata. To zjawisko w dzisiejszym świecie występuje w skali masowej. Spowodowane jest brakiem równowagi gospodarczej oraz warunkami rynkowymi. Co chwila świat przeżywa tak zwany „okres wielkiego kryzysu gospodarczego” . W roku 1995 najmniejsze bezrobocie uzyskała Belgia, Francja, Japonia, Polska, Niemcy następnie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i na końcu Włochy w których liczba bezrobotnych była największa. Obecnie status ten nie zmienił się zbytnio.

Najbardziej liczna grupa bezrobotnych pod względem wiekowym to osoby młode. Na światowym rynku brakuje nowych stanowisk gwarantujących pracę wszystkim dobrze wykształconym ludziom. Ogólny rynek cierpi na brak nowych miejsc pracy i poszerzenia się istniejących już przedsiębiorstw. Gospodarka światowa nie przystosowuje się do bezrobotnych tak, by zapewnić im stałe miejsca pracy, co też jest powodem braku zaufania do obecnego rynku.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata