profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Prasa lokalnapoleca85%
Dziennikarstwo

Środowisko dziennikarskie i społeczny odbiór prasy lokalnej

Zespół redagujący może liczyć od jednej, po kilka i kilkanaście osób. Wynika to przede wszystkim z faktu, że krąg osób redagujących i piszących znacznie się rozszerzył. Nie ma bowiem żadnych formalnych czy zawodowych kryteriów ograniczających...poleca85%
Dziennikarstwo

Klasyfikacja i typologia niezależnej prasy lokalnej w Polsce

Formalne cechy prasy, w postaci periodyczności, objętości czy nakładu, nie są specyficzne dla określonej grupy typologicznej współczesnej prasy lokalnej. Ze względu na jej olbrzymi wzrost liczbowy w porównaniu z poprzednim okresem, ich...poleca85%
Dziennikarstwo

Media lokalne i środowiskowe

MEDIA LOKALNE I ŚRODOWISKOWE ? WYKŁADY WYKŁAD I Andrzej Notkowski wyróżnił trzy okresy rozwoju prasy: o I okres: 1918 ? 1919: Znaczny przyrost czasopism, zahamowany w momencie, gdy Polska zaczęła przeżywać problemy gospodarcze i polityczne. o...poleca88%
Dziennikarstwo

Niezależna prasa lokalna

Po II wojnie światowej, praktycznie już w 1950 r. wszystkie tytuły prasowe w Polsce zostały podporządkowane Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jej partiom sojuszniczym. W totalitarnym państwie nie było miejsca dla niezależnej prasy...poleca87%
Dziennikarstwo

Współczesny krajobraz niezależnej prasy lokalnej

Prywatna prasa sublokalna nie jest w skali kraju rozmieszczona równomier¬nie, co widzimy na mapie 2. Jej rozmieszczenie jest odbiciem regionalnego rozwoju cywilizacyjno-gospodarczego, regionalnych tradycji wydawniczo-czytelniczych oraz...poleca85%
Dziennikarstwo

Zagrożenia dla rozwoju i niezależności wolnorynkowych mediów lokalnych

Niezależności prywatnych mediów lokalnych zagraża nie tylko ograniczanie możliwości krytyki i kontroli władz, ale także mechanizm rynkowy powodujący, iż informacja staje się towarem, co samo w sobie niesie sporo zahamowań, ogra¬niczeń. Mechanizm...poleca85%
Dziennikarstwo

Rozwój mediów lokalnych i regionalnych po 1989 roku

Media lokalne stanowią podstawę społeczeństwa obywatelskiego. Chociaż borykają się z problemami finansowymi, pełnią ważną rolę opiniotwórczą, informują o sprawach lokalnych, najbardziej interesujących czytelników. Prasa lokalna cieszy się dużym...