profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wizje świata i człowieka w utworach Jana Kochanowskiegopoleca84%
Język polski

Wizje świata i człowieka w utworach Jana Kochanowskiego.

Jan Kochanowski uznany jest za najwybitniejszego poetę Słowiańszczyzny od średniowiecza aż po romantyzm. Powodem takiego właśnie twierdzenia jest wyjątkowa sprawność posługiwania się językiem, a także bogactwo tematyczne utworów pisanych przez...poleca85%
Język polski

„Stwórca i jego dzieło. Analizując Hymn Jana Kochanowskiego i fragment hymnu Święty Boże Jana Kasprowicza, porównaj sposoby przedstawiania Boga, świata i człowieka.”

pozostawił samego w wielkim świecie pełnym zła i mroczności. Jan Kasprowicz i Jan Kochanowski przedstawili w swoich utworach wizje Boga, świata i człowieka . Dzieła obu twórców są hymnami i mająpoleca85%
Język polski

Który z rajów najbardziej ci odpowiada: ten z wiersza „Utopia" Wisławy Szymborskiej, ten z Trenu XIX Jana Kochanowskiego, a może ten z wiersza Leśmiana?

Kochanowska” jest całkiem inny. Córka Kochanowskiego po śmierci przybywa tam „... w niebiosów pustkowie”. Według niego niebo jest nieprzyjaznym miejscem dla człowieka . Żyje w nim samotnie i nieszczęśliwiepoleca85%
Język polski

Czy poleciłbyś poezje Jana Kochanowskiego swoim rówieśnikom jako receptę na szczęśliwe życie ?

człowieka . To właśnie on stoi w centrum zainteresowania Kochanowskiego i jego epoki. Ogromny zbiór utworów Kochanowskiego ujawnia wielkie bogactwo tematyki. Najczęstszymi tematami podejmowanymipoleca85%
Język polski

Scharakteryzuj poglądy filozoficzne Jana Kochanowskiego, odwołując się do wybranych pieśni poety.

buntem przeciw ideologii średniowiecza, przyświecało również Kochanowskiemu jako człowiekowi i poecie. W swoich utworach ukazuje nam renesansowego człowieka , człowieka szczęśliwego, żyjącego na łoniepoleca83%
Język polski

Renesansowa wizja świata w wierszach Jana Kochanowskiego

mu nie rozkazuje, nie zmusza. Tematem tegoż wypracowania jest „renesansowe wizje świata w wierszach Kochanowskiego ”. Czytając wiersze polskiego wieszcza możemy wywnioskować, iż renesans był naprawdę