profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Szkodliwe substancjepoleca85%
Biologia

Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery.

Gwałtowny wzrost liczby ludności oraz rozwój przemysłu przyczyniły się w znacznym stopniu do zanieczyszczenia środowiska. Oznacza to, że w powietrzu, wodzie, a także glebie znajdują się szkodliwe substancje w ilościach, które ujemnie wpływają na...poleca89%
Biologia

Kwaśne deszcze

Źródłem kwaśnych opadów są zanieczyszczenia atmosfery. Powstały one przez reakcje chemiczne z udziałem wodorów, dwutlenków siarki i tlenków azotu. Te związki chemiczne emitowane są najbardziej przez przemysł, elektrownie cieplne, transport....poleca89%
Wiedza o społeczeństwie

Nikotyna, narkotyki, alkohol.

Ludzie uzalezniaja sie od tytoniu, alkoholu, substancji odurzajacych i psychotropowych, hazardu, seksu, nadmiernego lub niedostatecznego jedzenia oraz wielu innych czynników. Gdy uzaleznienie jest slabe lub jest w poczatkowym stadium to zazwyczaj...poleca83%
Biologia

Zdrowe żywienie

Stan naszego zdrowia uzależniony jest od stanu żywienia. Gdybyśmy zwrócili uwagę na to, co jemy, to w naszych warunkach, tych teraźniejszych, nawet najgorszych - i ekonomicznie, i psychicznie - moglibyśmy żyć 120 lat, bo takie są nasze...poleca84%
Geografia

Zanieczyszczenie środowiska.

przez inne czynniki, dla których brak jest takich normatywów. Intensywny rozwój przemysłu i urbanizacja w drugiej połowie XX w. spowodowały, że zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego zmieniłopoleca78%
Biologia

Ekologia i ochrona środowiska

następstw rozwoju gospodarczego i technicznego, powodujących zanieczyszczenie atmosfery , wód oraz gleb i gruntów prowadzi się w skali regionalnej i kontynentalnej, a także (ze względu na globalny charakterpoleca83%
Biologia

Ochrona środowiska - kilka prostych sposobów, które pomogą nam chronić przyrodę i zmniejszyć jej zanieczyszczenie

!!! Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Człowiek zniszczył już wiele walorów przyrody i robi to nadal. Niszcząc przyrodę najbardziej szkodzimy sami sobie nie zdając sobie z tegopoleca82%
Geografia

Zanieczyszczenie i ochrona wody, powietrza i gleby w Polsce

chemicznymi takimi jak : metale ciężkie, fenole i detergenty. Zanieczyszczenie atmosfery powoduje silne zakwaszenie gleby ( kwaśne deszcze ) oraz kumulację wielu substancji toksycznych. Z powodupoleca85%
Biologia

Ochrona środowiska

na zdrowie człowieka, powodują niszczenie budynków, maszyn, urządzeń, ubrań itp. Największy udział w emisji pyłów i gazów do atmosfery mają województwa: katowickie 28%, bielskie, konińskie, krakowskie