profil

Kwaśne deszcze

drukuj
poleca 89% 103 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Źródłem kwaśnych opadów są zanieczyszczenia atmosfery. Powstały one przez reakcje chemiczne z udziałem wodorów, dwutlenków siarki i tlenków azotu. Te związki chemiczne emitowane są najbardziej przez przemysł, elektrownie cieplne, transport. Zanieczyszczenia nasycają wodę zawartą w chmurach. Gdy dwutlenki siarki i tlenki azotu łączą się z wodą powstaje kwas siarkowy i kwas azotowy. Te szkodliwe substancje opadają po pewnym czasie w postaci opadów i wyrządzają wiele szkód dla środowiska.
Kwaśny roztwór opadając na drzewo przyczynia się do wypłukiwania z niego wapnia i magnezu, co po pewnym czasie doprowadza do całkowitego obumierania rośliny.


Proces powstawania kwaśnych deszczy:


Kwaśne deszcze dzielimy na dwa rodzaje. Depozycję mokrą i suchą. Mokra depozycja polega na „przetransportowaniu” żrących substancji za pomocą deszczu, rosy, śniegu, itd... Sucha depozycja polega na przedostaniu się do gleby bez użycia wody, jako gaz lub pył.
Dwutlenek siarki najczęściej przedostaje się do atmosfery podczas spalania węgla. Na szczęście czynnik ten stale maleje, czego nie można powiedzieć o trujących gazach emitowanych do atmosfery przez ciągle narastający się ruch samochodowy. Dużym producentem dwutlenku siarki są też huty, koksownie i elektrownie węglowe.
Około 50% tlenków azotu jest pochodzenia naturalnego. Druga połowa powstaje w elektrowniach węglowych, koksowniach i w transporcie.
Węglowodory pochodzą z silników spalinowych, lecz nie tylko te gazy są przyczyną powstawania kwaśnych opadów. Do tego przyczynia się również ozon, którego stężenie przy powierzchni ziemi jest niewielkie, ale łącząc się z tlenkami azotu i węglowodorami powiększa się i staje się szkodliwe.
Żrące substancje nie powodują tylko obumieranie drzew, lecz uszkadzanie całego runa leśnego. Zakłócają roślinom proces fotosyntezy, co jest szkodliwe również dla zwierząt. Zakwaszanie gleb jest także istotnym problemem. Przyczynia się to do uaktywniania nadmiaru metali ciężkich takich jak: kadm, który gromadzi się w korze nerkowej, powodując jej uszkodzenie, miedź powoduje biegunkę szczególnie u dzieci, glin uszkadza kości a nawet mózg, jest przyczyną chorób Alzheimera i Parkinsona, natomiast ołów powoduje uszkodzenie układu nerwowego.
Kwaśne opady przedostają się również do jezior, rzek i innych zbiorników wodnych, przez co stają się one niezdatne do spożycia przez ludzi i zwierzęta. Kwaśna woda bardzo utrudnia życie wielu gatunkom ryb. Przez ten proces zwiększa się ilość metali ciężkich w wodzie, co jest bardzo dla nas szkodliwe. Z tego powodu o wiele zmniejszyła się populacja pstrągów i łososi na całym świecie.
Kwaśne deszcze przyspieszają wietrzenie budynków z piaskowca i wapienia. Przyspieszają korozję metali. Szkodliwie oddziaływają na tworzywa sztuczne.
Smogi powstające przy dużym natężeniu dwutlenkami siarki, dwutlenkami węgla i pyłami węglowymi przy wilgotnym powietrzu przyczyniają się do wielu ciężkich chorób układu oddechowego i układu krążenia, a nawet do śmierci.
Jest to problemem ogólnoświatowy, więc każdy z nas powinien postarać się ten problem rozwiązać, lub jak najbardziej ograniczyć.
Katalizatory to bardzo dobry sposób na ograniczenie emisji wydalanych trujących gazów. Mają one zadanie zredukować tlenki azotu, tlenki węgla i węglowodory aż do 90%. Są one standardowo wmontowywane w samochody produkowane w USA, Japonii i zachodniej Europie.
Alternatywne źródła energii, powinny zastąpić paliwa kopalne, które są teraz podstawowym źródłem energii. Energia z promieniowania słonecznego, wiatru, energia z płynących rzek, mogłaby skutecznie zastąpić tradycyjne źródła energii.
Dzięki recyklingowi moglibyśmy zaoszczędzić dużo energii, którą marnujemy na wydobywanie coraz to nowych złóż metali. Można by wykorzystywać ten sam surowiec nawet po kilka razy, dzięki czemu nie musielibyśmy korzystać z coraz to nowych dóbr przyrody, które nie są niewyczerpalne.
Samochody zużywające tylko benzynę bezołowiową również mogłyby pomóc środowisku. Jednak w Polsce benzyna bezołowiowa jest nadal droższa od innych, co nie zachęca do pomagania środowisku.
Problem kwaśnych opadów nie jest tylko problemem Polski. Oczywistym rozwiązaniem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Można oszczędnie gospodarować energią i używać jak najlepszych technik i możliwości spalania i oczyszczania. Ale jakość powietrza w jednym kraju jest ściśle uzależniona od zanieczyszczeń w innych krajach, dlatego też niezbędna jest współpraca międzynarodowa. Powinniśmy zatem dbać o powietrze, ponieważ jest ono naszym wspólnym dobrem.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy