profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Ruch opóźnionypoleca79%
Fizyka

Ruch jednostajnie opóźniony i przyspieszony

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy *ciało zmienia swe położenie w miarę upływu czasu *tor, który kreśli poruszające się ciała jest linią prostą nieskończenie cienką (tor prostoliniowy) *droga jest odcinkiem toru prostoliniowego,...poleca81%
Fizyka

Ruch - pojęcia

Ruchem nazywamy zmianę położenia ciała względem innego ciał w miarę upływu czasu. Układem odniesienia nazywamy ciało lub układ ciał względem którego określamy położenie innego ciała. Ruch i spoczynek to pojęcia względne zależą od wyboru...poleca82%
Fizyka

Wzory

Kinematyka V= s : t – szybkość średnia (ruch jednostajny) a= V : t – przyspieszenie (ruch przyspieszony) s= (a*t2) : 2 – droga (ruch przyspieszony) V= a*t – prędkość końcowa (ruch przyspieszony) s= 0,5 * V0 * t – droga w ruchu...poleca85%
Fizyka

Ruch, zasada

każdym jego punkcie Ruch jednostajnie przyspieszony : to ruch , w którym wektor przyspieszenia ma zwrot zgodny ze zwrotem wektora prędkości. Ruch jednostajnie opóźniony :: to ruch , w którym wektor przyspieszenia ma zwrot przeciwnypoleca80%
Fizyka

Ruch jednostajny

prędkość v[m/s] przyspieszenie a [m/s2] jednostajny jednostajnie przyspieszony jednostajnie opóźniony Ruch jest to zmiana położenia jednego ciała względem drugiego ciała, które przyjmiemy jakopoleca85%
Fizyka

Ruch

- prędkość (m/s) s-droga (m) t-czas (s) 1.5 Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy To ruch w którym: -prędkość maleje -opóźnienie jest stałe wykresem prędkości jako funkcji czasu jest liniapoleca85%
Fizyka

Ruch i jego opis

- jednostajnie przyspieszony a=const, a>0 np spadek swobodny a=g 2. jednostajnie opóźniony a=const, a Ruch jednostajny po okręgu Ruchem jednostajnym po okręgu nazywamy taki ruchpoleca82%
Fizyka

Wzory na ruchy.

RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY: V=s/t V=const a=0 JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY : s=Vot+at*/2 a=const V=at+Vo a=▲V/▲t ▲V=V-Vo JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY : s=Vot-at*/2 V=Vo-at a