profil

Wzory

poleca 82% 2022 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kinematyka

V= s : t – szybkość średnia (ruch jednostajny)

a= V : t – przyspieszenie (ruch przyspieszony)

s= (a*t2) : 2 – droga (ruch przyspieszony)

V= a*t – prędkość końcowa (ruch przyspieszony)

s= 0,5 * V0 * t – droga w ruchu jednostajnie opóźnionym

Dynamika

F [N] – siła 1N = kg*m/s2

Fw – siła wypadkowa

m [kg] – masa

Fc – siła ciężkości g= 10 m/s2 – przyspieszenie ziemskie

Fc = m*g

a = Fw : m – przyspieszenie

h = (g*t2) : 2 (s=h) (a=g) spadek swobodny

v = g*t – spadek swobodny – szybkość

p = szybkość *szybkość – pęd

Astronomia

F = (m1 * m2) : v2 – siła grawitacji

V światła = 300 000 km/s

Praca, Moc, Energia

W – praca [J] = N * m

W = F * s

P – moc [W] = J: s

P = W:t P = F*V P=U*I

E – energia [J]

Epc = m*g*h – energia potencjalna ciężkości

Ek = (m*v2) : 2 – energia kinetyczna

Eps = (m*v*h) 2 – energia sprężystości

Ciepło

Ew = W + Q = I zasada termodynamiki (energia wewnętrzna)

Q = m*c * ∆t – ciepło (c – ciepło właściwe, ∆t – zmiana temperatury)

Fale mechaniczne

T = t : n (T – okres, n – ilość)

V = Һ (lambda) * f (częstotliwość)

Elektrostatyka

F = (q1 * q2) : r2 (r – odległość) prawo Coulomba

U - napięcie [V] = J : C

U = W : q

Prąd elektryczny

I – natężenie [A] = C : s

I = q : t

R – opór [Ω] = V : A

R = U : I

n2 : n1 = U2 : U1 = I1 : I2

Magnetyzm

F = BIL (wartość siły elektrodynamicznej)

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata