profil

Ruch - pojęcia

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-25
poleca 79% 1522 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ruchem nazywamy zmianę położenia ciała względem innego ciał w miarę upływu czasu.

Układem odniesienia nazywamy ciało lub układ ciał względem którego określamy położenie innego ciała.

Ruch i spoczynek to pojęcia względne zależą od wyboru układu odniesienia. Oznacza to że dane ciało w tym samym czasie jest w ruchu względnym jednego układu odniesienia a względem innego w spoczynku.

Długość toru przebyta przez ciało w pewnym czasie nazywa się drogą.

Przemieszczeniem (wektorem przemieszczenia ) w pewnym odstępie czasu nazywamy wektor którego początek znajduje się w początkowym położeniu ciała a koniec w końcowym położeniu ciała

Ruch prostoliniowy jednostajny
Ruchem prostoliniowym jednostajnym nazywamy ruch którego torem jest linia prosta i w jednakowych dowolnie małych odstępach czasu ciało przebywa jednakowe drogi (przemieszczenie jest jednakowe)

Droga w przebyta w ruchu prostoliniowym jednostajnym jest wprost proporcjonalna do czasu jego trwania.

Const.- Stały oznaczamy nim szybkość literą v

Szybkość ciała obliczamy dzieląc drogę przez czas w którym ta droga została przebyta.

Stosujemy oznaczenia literowe:
s-dla drogi
t- dla czasu
v- dla szybkości lub prędkości
v=s/t
s=v*t
t=s/v

Szybkość ciała w ruchu jednostajnym informuje nas jaką drogę przebywa ciało w jednostce czasu

Wykresem zależności szybkości (v) od czasu (t) w ruchu jednostajnym prostoliniowym jest półprosta równoległa do osi czasu co oznacza że v=const.

Prędkość ciała obliczamy dzieląc wartość przemieszczenia przez czas w którym ono nastąpiło
v=AB/t

Prędkość informuje nas nie tylko o tym jak porusza się ciało ale również o kierunku i zwrocie ruchu ciała

Ruch niejednostajny (przyśpieszony i opóźniony)
V (średnia)=s/t

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyśpieszony-ruch w którym przyrosty wartości prędkości w równych dowolnych odstępach czasu są równe
-A=delta v/t przyrost (różnica prędkości/czas) ( M/Skw, km/h kw )
Delta v=v1/v2
A=v2-v1/t

Przyśpieszenie x czas = prędkość
S=a*tkw/2 –droga w czasie jednostajnie przyśpieszonym

W ruchu jednostajnie przyśpieszonym przyśpieszenie ma wartość stałą
-a-przyśpieszenie delta-zmiana

Wszystkie ciała spadają swobodnie (w próżni) ruchem jednostajnie przyśpieszonym ze stałym przyśpieszeniem. –g- przyśpieszenie swobodnego spadania nazywamy przyśpieszeniem ziemskim = 10m/s2.
V(końcowe) =g*t
-h- wysokość
-h=g*tkw/2

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty