profil

Ruch harmoniczny, odbicie i załamanie

poleca 85% 113 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ruch harmoniczny

T okres [s]- czas jednego pełnego cyklu wychyleń
F częstotliwość [Hz]- ilość pełnych wychyleń w jednostce czasu
Ciało porusza się ruchem harmonicznym jeżeli wychylenie zależy w sposób sinusoidalny od czasu
x= A sin wt

Ciało porusza się ruchem harmonicznym jeżeli siła jest wprost proporcjonalna do wychylenia wzięta ze znakiem minus.
F= -kx -siła w ruchu harmonicznym (k- współczynnik sprężystości)

Wahadło matematyczne to punkt materialny (mała objętość, duża masa) zawieszony na nieważkiej nierozciągliwej nici poruszającej się ruchem harmonicznym (drgającym)
Amplituda drgań wymuszonych będzie max jeżeli częstotliwość drgań własnych układu (WO) jest zbliżona do częstotliwości drgań wymuszonych (W), mamy do czynienia ze zjawiskiem rezonansu mechanicznego.
Rezonans polega na przekazywaniu drgań z jednego układu na drugi

Odbicie

Odbicie- zachodzi wówczas gdy fala mechaniczna napotyka na swej drodze przeszkód
Prawo odbicia- kat padania jest równy tokowi odbicia (kat padania, odbicia, prosta prostopadła do przeszkody musza leżeć w tej samej płaszczyźnie)
Kat padania- k. zawarty miedzy promieniem fali padającej a prosta prostopadła do przeszkody
Kat odbicia k. zawarty miedzy prosta prostopadła do przeszkody a promieniem fali odbitej


Załamanie

Załamanie- zachodzi jeżeli fala mechaniczna przechodzi z jednego ośrodka do drugiego prawo załamania- stosunek sinusów kota padania i załamania jest równy stosunkowi prędkości rozchodzenia się fali w pierwszym ośrodku względem drugiego
kąt padania- k. zawarty miedzy promieniem fali padającej a prosta prostopadła do granicy ośrodków
kąt załamania- k. zawarty miedzy promieniem fali załamanej a prosta prostopadła do granicy ośrodków
interferencja - nakładanie się fal mechanicznych wychodzących z rożnych źródeł i docierających do tych samych punktów ośrodka
wzmocnienie- jeżeli różnica dróg falowych jest równa całkowitej wielokrotności długości fali to w punkcie ośrodka A następuje wzmocnienie fali mech (strzałka)
wygaszenie - jeżeli różnica dróg falowych jest równa całkowitej wielokrotności polowy długości fali to w danym punkcie ośrodka B następuje wygaszenie fali mechanicznej (węzeł)Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty