profil

Renesans - pojęcia

poleca 83% 1241 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pojęcia


RENESANS - epoka w dziejach kultury Europy zapoczątkowany we Włoszech w XIV wieku.
HUMANIZM - renesansowy prąd umysłowy i kulturalny w Europie XIV-XVI w. stanowiący w centrum zainteresowania człowieka.
ANTYK - powrót do starożytności
FRESK - malowidła na mokrym tynku

HEREZJA -pogląd teologiczny sprzeczny z oficjalną nauką, danej religii stanowiący z punktu widzenia z panującej religii błąd, odstępstwo od wiary.

REFORMACJA - (przekształcać) - ruch religijno społeczny w chrześcijaństwie ach. w XVI wieku, który przez wprowadzenie istotnych zmian w doktrynie i ustroju kościelnym doprowadził do podziału w kościele zachodnim i wyodrębnienia się niezależnych od Papiestwa kościołów Protestanckich

Hasło renesansu: Człowiekiem jestem; nic co ludzkie nie jest mi obce

Indeks ksiąg zakazanych - aby zamieszczać na nim dzieła heretyckie godzące w czystość wiary

LUDZIE RENESANSU


Marcin luter - luteranizm
Jan kalwin - kalwinizm
Henryk VIII - anglikanizm

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta