profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Romantycy muszą wyginąć to darmo dzisiejszy świat nie dla nichpoleca87%
Język polski

"Romantycy muszą wyginąć, to darmo; dzisiejszy świat nie dla nich..." ocena postaw bohaterów "Lalki"

Romantycy muszą wyginąć, to darmo; dzisiejszy świat nie dla nich...” - Powyższe słowa bohatera „Lalki” uczyń mottem rozważań na temat oceny postawy bohaterów „Lalki” oraz spróbuj je odnieść do czasów tobie współczesnyc Przytoczone w temacie...poleca85%
Biologia

Czy w przyszłości rodzaj ludzki może wyginąć?

zwierzęta „faszeruje się” premiksami, stymulatorami wzrostu, itp. Są one szkodliwe dla ludzi, i jeśli człowiek nie opamięta się, to może być przez to więcej chorób. Znaczny wpływ ma też wysokipoleca85%
Język polski

Wokulski – romantyk czy pozytywista? Wykaż złożoność kreacji bohatera, odwołując się do podanego fragmenty „Lalki” i całej powieści B. Prusa.

„romantyka sprzed 1863 ro-ku”, a romantycy jak stwierdził dr Szuman „ muszą wyginąć , gdyż dzisiejszy świat nie dla nich ”.poleca85%
Język polski

Ludzie dwóch epok. Jak ocenieni zostali w "Lalce" B. Prusa - odwołaj się do przytoczonych fragmentów powieści i znajomości całego utworu.

chłop nie może postępować jak uczeń...”. W analizowanym fragmencie z ust lekarza pada również ważne dla tematu zdanie: „ Romantycy muszą wyginąć , to darmo ; dzisiejszy świat nie dla nich ...”. Słowa tepoleca85%
Język polski

Na podstawie autocharakterystyki Wokulskiego (tom II rozdz. I) oraz w kontekście powieści „Lalka” napisz jakie cechy pozytywisty i romantyka przewijają się w jego postawie.

się słowa doktora Szumana: „ romantycy muszą wyginąć , to darmo ; dzisiejszy świat nie dla nich ”. Musieli ginąć nawet wówczas, gdy usiłowali, jak to ukazuje Prus, przeistoczyć z romantyków w pozytywistówpoleca83%
Język polski

Stanisław Wokulski - romantyk czy pozytywista

bohatera: " Romantycy muszą wyginąć to darmo ; dzisiejszy świat nie dla nich (...) w zepsutym, zdegenerowanym społeczeństwie, zmarnowały się zdolności i energia Stacha, był wodzem bez armii, nieszczęśliwym i