profil

Wybierz przedmiot
Teksty 13
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Romantycypoleca88%
Język polski

"Od Adasia do Jasia, czyli co nam zostało z tamtych Romantyków" - esej

Ostatnio przyszła do mnie przyjaciółka, bo koniecznie musiała się komuś zwierzyć z wrażeń po pierwszym spotkaniu z nowym chłopakiem. Szczerze mówiąc, w ogóle nie chciało mi się jej słuchać, ale kiedy usłyszałam "z niego to jest prawdziwy...poleca87%
Język polski

"Romantycy muszą wyginąć, to darmo; dzisiejszy świat nie dla nich..." ocena postaw bohaterów "Lalki"

Romantycy muszą wyginąć, to darmo; dzisiejszy świat nie dla nich...” - Powyższe słowa bohatera „Lalki” uczyń mottem rozważań na temat oceny postawy bohaterów „Lalki” oraz spróbuj je odnieść do czasów tobie współczesnyc Przytoczone w temacie...poleca85%
Język polski

Hołd złożony wybitnym jednostkom w liryce Cypriana Kamila Norwida.

Norwid należy do tzw. „drugiego pokolenia romantyków”, dla którego przeżyciem pokoleniowym nie jest udział w powstaniu listopadowym. Zatem tematy, które interesują tych twórców są nieco inne. Norwida interesuje genialna, wybitna...poleca85%
Język polski

Spór pozytywistów z romantykami oraz ich stanowisko wobec Romantyzmu. Pozytywistyczny wzorzec osobowy.

Literatura w romantyzmie dążyła do roli przewodniczki narodu, natomiast poeta jego przywódcy. W pozytywizmie również miało to miejsce, aczkolwiek tej epoce podstawą poezji była wiedza, a nie natchnienie. W tamtych czasach prasa była centrum życia...poleca85%
Język polski

Spory pokoleniowe na przykładzie klasyków i romantyków. Wypowiedź na maturę, z możliwością korzystania z cytatów.

Jest to wypowiedź na maturę, można mówić dokładnie to co jest tutaj napisane. Uczeń ma do dyspozycji cytaty które wcześniej przygotował. Cytaty które należy użyć w tym tekście znajdują się na końcu. Poukładane są po kolei. Tak więc w miejsce...poleca85%
Język polski

Źródła inspiracji i fascynacje romantyków

PRZYRODA W okresie romantyzmu natura przestaje być tylko tłem. To już nie „ulubiony jawor” ale siła czująca i działająca – obdarzona duszą. Romantyczna przyroda staje się niekiedy uczestniczą wydarzeń – ingeruje w życie bohaterów, wymierza kary,...poleca85%
Język polski

Rola romantyzmu w życiu umysłowym

Epoka romantyzmu stawiała przed wieloma narodami wiele wyzwań. Ludzie potrzebowali wsparcia, otuchy, odnowienia w sobie ducha walki. Ważną rolę w tej sytuacji spełniali pisarze, poeci, malarze, kompozytorzy. Z drugiej strony twórczość ta była...poleca85%
Język polski

Wielka Improwizacja w "Dziadach" cz. III Adama Mickiewicza

Wielka Improwizacja to monolog Konrada który zwraca się do Boga aby ten ofiarował mu władzę na ludzkimi duszami. Poeta od początku wywyższa się ponad innych ludzi, artystów czy poetów. To on jest najlepszy ze wszystkich.Osoby wielbione przez wieki...poleca87%
Język polski

Ocena Romantyzmu.

Termin „romantyzm” trudno jednoznacznie zdefiniować. Nazwa ta odnosi się zarówno do zamkniętego okresu historycznego jak i do określonego nurtu w kulturze i literaturze europejskiej, opartego na przesłankach irracjonalnych, nawiązującego do...poleca84%
Język polski

Ignacy Rzecki jako przedstawiciel romantyków.

Ignacy Rzecki reprezentuje pokolenie romantyków w "Lalce". Z jego życiem wiąże się kult Napoleona, w którym wychowywał go ojciec, by syn był zawsze gotowy do walki o wolność ojczyzny. Kult Napoleona interpretujemy jako wątek narodowo-wyzwoleńczy w...poleca85%
Język polski

Postawy Polaków wobec zaborców w oparciu o "Dziady cz. III".

Interpretując słowa Wysockiego, oraz odwołując się do innych scen "Dziadów cz. III" przedstaw postawy Polaków wobec zaborców. Jedną z końcowych scen w „Dziadach cz. III” jest Salon warszawski. We fragmencie tym towarzystwo stolikowe...poleca83%
Język polski

Spór klasyków z romantykami.

Na czym polegał spór klasyków z romantykami? Schyłek oświecenia i początek romantyzmu wiąże się z żarliwą dyskusją na temat wyższości jednej epoki nad drugą oraz zaciekłą wzajemną krytyką; spowodowane to było nie tylko odmiennymi gustami...poleca84%
Język polski

Motyw poezji i poety w różnych epokach

Poezja ma wielką siłę i moc. Pełni (i pełniła) w świecie niezwykłą rolę, to swoiste antidotum na zagrożenia naszej rzeczywistości. Jest pouczająca, utylitarna, cieszy, wzrusza i porusza czytelników. Często wstrząsa ich sumieniem i podnosi do...