profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Refleksje filozoficzne

poleca53%
Słownik motywów literackich

Czarnolas, Jan z Czarnolasu, Urszula Kochanowska

Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje; Raczyź błogosławieństwo dać do końca swoje! Inszy niechaj pałace marmorowe mają I szczerym złotogłowem ściany obijają, Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym (Jan Kochanowski, Na dom w Czarnolesie ) Rzecz Czarnoleska – przypływa, otacza, Nawiedzonego niepokoi dziwem. Słowo się z wolna w brzmieniu przeistacza, Staje się tem prawdziwem . (Julian Tuwim, Rzecz Czarnoleska ) Zrób tak, Boże – szepnęłam – by w nieb Twoich...poleca87%
Język polski

Carl Spitzweg "Der arme poet" - opis obrazu

Autorem dzieła „Ubogi poeta” jest Carl Spitzweg – niemiecki malarz i rysownik, urodzony 5 lutego 1808 w Unterpfaffenhofen, zmarły 23 września 1885 w Monachium.Pochodził z rodziny kupieckiej i zgodnie z tradycją wykształcił się na kupca, oprócz...poleca83%
Język polski

Satyra "Pijaństwo".

Satyra "Pijaństwo" jest krytyką zgubnego nałogu odbierającego człowiekowi jego godność . Autor żartuje , wyśmiewa słabość natury ludzkiej , brak hamulców wewnętrznych i bezsilność racjonalnych argumentów . Bawi czytelnika ukazując...poleca85%
Język polski

Jan Kochanowski

, Warszawa 1985; Z . GŁOMBIOWSKA Łacińska i polska muza Jana Kochanowskiego, Warszawa 1988; J. PELC Jan Kochanowski poeta renesansu, Warszawa 1988; Jan Kochanowski. Interpretacje, red. J. Błoński, Kraków 1989poleca85%
Język polski

List Jana Kochanowskiego do siostry po stracie córki

Czarnolas ,11.12.2006rok Kochana siostropoleca86%
Język polski

Człowiek nie kamień - kryzys światopoglądowy Jana Kochanowskiego. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

wiązał z Urszulą szczególne plany – to ona miała być następczynią ojca. Kochanowski dalej rozwija się w Czarnolesie, pisząc kolejne wybitne utwory. Jednak ta idylla gwałtownie się kończy. Umierają