profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Przedimek nieokreślony

poleca78%
Angielski

Przedimek zerowy (Omission of articles)

Zarówno przedimka nieokreślonego, jak i określonego nie używamy przed : nazwami własnymi: John England Poland nazwami dyscyplin sportowych, dni, miesięcy, świąt, kolorów,napoi, posiłków oraz języków: tennis Monday January Easter blue Spanish nazwami państw (oprócz nazw złożonych) i miast: Poland Italy London ale: The Vatican, the Netherlands, the Sudan, the Hague nazwami parków, ulic, stacji, mostów:...poleca89%
Język angielski

Articles (a/an, the, -).

Articles - przedimki - przedimek nieokreślony : a/an przedimek nieokreślony stawiamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej (jeżeli mówimy o czymś po raz pierwszy) np: a carpoleca87%
Język angielski

Using Articles

, gulfs, and peninsulas: the Sahara, the Persian Gulf, the Black Forest, the Iberian Peninsula We use the nationality: the Spanish, the Dutch, the British, the Irish, the Welsh. Omission of Articles Somepoleca83%
Język angielski

Przedimek nieokreślony określony i rzeczownik

Przedimek nieokreślony A (AN) A stosujemy przed rzeczownikiem policzalnym w l. poj. zaczynającymi się od spółgłoskipoleca85%
Język angielski

Przedimki- Articles

: cathedral, office, cinema, theatre Przedimek Zerowy (Brak Przedimka) - No (Zero) Article Przedimek zerowy jest to umowna kategoria gramatyczna, oznaczająca brak występowania jakiegokolwiek