profil

Przedimek nieokreślony określony i rzeczownik

drukuj
satysfakcja 50 % 30 głosów