profil

Przedimek nieokreślony określony i rzeczownik

Ostatnia aktualizacja: 2021-09-28
poleca 85% 2120 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przedimek nieokreślony A (AN)

A stosujemy przed rzeczownikiem policzalnym w l. poj. zaczynającymi się od spółgłoski

AN stosujemy przed rzeczownikiem policzalnym w l. poj. zaczynającymi się od samogłoski

-który oznacza reprezentanta pewnej grupy osób (np. pewnej grupy zawodowej) zwierząt, rzeczy itp.

-o którym nie było wcześniej mowy i nie przedstawia on żadnej konkretnej rzeczy, zwierzęcia, czy też osoby.

-w wykrzyknikach i zwrotach dotyczących prędkości, częstotliwości, ceny itd.
2. Przedimek określony THE

THE stosujemy przed rzeczownikami,

-o których jest mowa po raz kolejny, lub które są ściśle określone przy pomocy zwrotu (zdania) oraz przed rzeczownikami, o których wiemy, gdzie się znajdują.

-które są jedyne w swoim rodzaju, np.: THE SKY-niebo, lub które nasuwają nam konkretne skojarzenia, np.:THE SUN-słońce

-które są nazwami krajów w l. mn., oceanów, mórz, rzek, łańcuchów górskich, grup wysp.
3. Brak przedimka

Przedimki nie są stosowane:

-przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej.

-przed rzeczownikami niepoliczalnymi, oznaczającymi materiały, tworzywa lub substancje, np.:

MEAT-mięso, TEA-herbata, SNOW-śnieg, WOOD-drewno, PAPER-papier, GLASS-szkło, IRON-żelazo, STONE-kamień jako budulec

1. Podział rzeczowników:

A) rzecz. własne np.: imiona, nazwy geograficzne, które piszemy dużą literą

B) rzecz. pospolite np.: TREE, CAR, BREAD. Są dwa rodzaje rzeczowników pospolitych:
-policzalne, tzn. takie, które dają się policzyć np.: A CAR, A DOLLAR, A CAT
-niepoliczalne, tzn. takie, które nie dają się policzyć np.: AIR, HAPPINES, LOVE, FAITH (nie posiadają l. mn. i nie występują z przedimkami A, AN)
2. MANY-MUCH+RZECZOWNIK

MANY (dużo) FEW (mało) - rzecz. policzalne

MUCH (dużo) LITTLE (mało) - rzecz niepoliczalne

MANY, MUCH występują głównie w zdaniach pytających oraz przeczących. W zdaniach twierdzących ( szczególnie w języku potocznym) zamiast nich występuje zwrot A LOT OF

A FEW (kilka)- znaczenie podobne do SOME. Występuje z rzeczownikami policzalnymi
A LITTLE (trochę)- znaczenie podobne do SOME. Występuje z rzeczownikami niepoliczalnymi
3. Liczba mnoga rzeczowników

RZECZOWNIKI REGULARNE

A) Większość rzeczowników tworzy l. mn. przez dodanie do rzeczownika w l. poj. końcówki -S np.: A DOG-DOGS

B) Rzeczowniki zakończone w l. poj. na -S, -SS, -SH, -CH, -x, tworzą l. mn. przez dodanie końcówki -ES np.: A BOX-BOXES

C) Większość rzeczowników zakończonych w l. poj. na -O, tworzy l. mn. przez dodanie końcówki -ES np.: A POTATO-POTATOES

UWAGA!- Rzeczowniki zakończone w l. poj. na -O, które są zapożyczeniami z innych języków, bądź skrótami dłuższych wyrazów tworzą l. mn. przez dodanie końcówki -S np.: A PAN-PIANOS (pochodzi z innego języka), A PHOTO-PHOTOS (skrót od PHOTOGRAPH)

D) Rzeczowniki zakończone w l. poj. na (spółgłoskę+y), tworzą l. mn. przez zmianę Y na I oraz dodanie końcówki -ES np.: A BABY-BABIES

E) Rzeczowniki zakończone w l. poj. na (samogłoskę+y), tworzą l. mn. przez dodanie do rzeczownika w l. poj. końcówki -S np.: A BOY-BOYS

F) Rzeczowniki zakończone w l. poj. na -F(e), tworzą l. mn. przez zamianę F na V, oraz dodanie końcówki -ES np.: A KNIFE-KNIVES

RZECZOWNIKI NIEREGULARNE

a man - men
a woman - women
a child - children
a person - people
a mous - mice
a louse - lice
a tooth - teeth
a foot - feet
a goose - geese
an ox - oxen
4. Rzeczowniki w dopełniaczu

Forma dzierżawcza z 's/s' oraz z of
W języku angielskim forma dzierżawcza rzeczowników odpowiada na pytania:
Czyj? -a? -e? i występuje w postaciach:

A) rzeczownik + 's
-dla rzeczowników w l. poj., które są nazwami ludzi lub zwierząt
pies (co?) Kasi (czyj?)- Kate's dog
-dla rzeczowników w l. mn., które są nazwami ludzi lub zwierząt, a które nie są zakończone w l. mn. na -s
rowery (co?) dzieci (czyj?)- the children's bicycles

B) rzeczownik + s'
-dla rzeczowników w l. mn. zakończonych na -s, które są nazwami ludzi lub zwierząt
pokój (co?) naszych braci (czyj?)- our brothers' room

C) of+rzeczownik
-dla l. poj. i l. mn. rzeczowników, które są nazwami rzeczy lub miejsc
tytuły (co?) książek (czego?)- the titles of the books

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 4 minuty