profil

Articles (a/an, the, -).

poleca 89% 105 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Articles - przedimki

-przedimek nieokreślony : a/an

przedimek nieokreślony stawiamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej (jeżeli mówimy o czymś po raz pierwszy)

np: a car, a book, an elephant

-przedimek określony: the

stawiamy przed rzeczownikami jedynymi w swoim rodzaju.

np. the Earth
the equator

przedimek ten stawiamy również przed nazwami oceanów, rzek, jezior, mórz, pasm górskich.

np. the Vistula River, the Atlantic Ocean, the Baltic sea, the Tatras

przedimek określony stawiamy zawsze przed stopniem najwyższym przymiotników.

np. the best, the most valuable, the bigger

przedimek określony stawiamy przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej lub liczbie mnogiej (także przed rzeczownikami niepoliczalnymi), jeżeli mówimy o nim po raz drugi.

np. This is a car, The car is blue.

Przedimek zerowy: - (nie stawiamy nic)

stawiamy go przed rzeczownikami niepoliczalnymi w liczbie mnogiej.

Np: - water, - boots

Przedimek zerowy używamy przed imionami, nazwiskami, kontynentami, nazw rzek, jezior, miast, państw.


A TU MACIE PARĘ PRZYKŁADÓW Z CAŁOŚCI:


1. What colour is THE shy?
2. Do you want to go THE Moon?
3. The Andes are in (przedimek zerowy) South America.
4. The stars are beautifyl tonight (przedimek zerowy)
5. Australia is THE smallest continent.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta