profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Powstawanie tłuszczów

poleca49%
Biologia

Tłuszcze proste

Tłuszcze proste obejmują tłuszcze właściwe i woski. W tłuszczach właściwych (trójglicerydach) alkoholem jest glicerol. Ich właściwości zależą od długości łańcucha węglowodorowego w kwasach tłuszczowych (najczęściej o parzystej liczbie atomów węgla) oraz obecności wiązań podwójnych. W skład tłuszczów mogą wchodzić trzy reszty tego samego kwasu tłuszczowego lub różnych kwasów. Najczęściej są to: z kwasów nasyconych – kwas palmitynowy C 15 H 31 COOH, kwas stearynowy C 17 H 35 COOH, a z...poleca83%
Chemia

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów

Aminokwasy - związki organiczne o charakterze amfoterycznym, zawierające w cząsteczce grupę karboksylową i grupę aminową. Białka - wielocząsteczkowe związki organiczne zbudowane z aminokwasów, będące podstawowym składnikiem komórek żywych...poleca83%
Chemia

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów – tłuszcze, aminokwasy, białka i węglowodany.

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów, są to związki chemiczne zawierające w swoich cząsteczkach dwie lub więcej grup funkcyjnych, połączonych z rdzeniem węglowodorowym . Właściwości fizyczne i chemiczne wielofunkcyjnych pochodnych...poleca84%
Biologia

Układ pokarmowy - notatka

Cukry , sacharydy, węglowodany / węgiel, wodór i tlen / cukry proste, jednocukry – 5-węglowa ryboza , 6-węglowa glukoza i fruktoza / disacharydy - maltoza (2 cz glukozy) , sacharoza (cz fruktozy i cz glukozy) / polisacharydy - glikogen...poleca85%
Biologia

Tłuszcze

struktury komórkowej obok białek i węglowodanów, podstawowy (a także najbardziej wydajny) materiał energetyczny organizmów żywych. Tłuszcze dzielą się na tłuszcze proste , tłuszcze złożone i inne pochodnepoleca79%
Chemia

Referat z Chemii "Tłuszcze" Klasa 3 gimnazjum

TŁUSZCZE Tłuszcze ? zwyczajowa nazwa grupy lipidów, estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych, głównie triacylogliceroli. Reszty kwasowe występujące w cząsteczkach tłuszczów zawierają zwykle od 12 dopoleca85%
Chemia

Tłuszcze - wiadomości ogólne.

: Lipidy<- Tłuszczoowce Tłuszcze proste =>trójglicerydy,woski Tłuszcze złożone=>fosolipidy,glikolipidy,sulfolipidy Sterole=>cholesterol,witamina D Izoprenoidy=>karoten Tokoferolepoleca85%
Biologia

Białka, tłuszcze cukry-sciąga

nazwa tłuszczów to lipidy. Tłuszcze dzielą się na tłuszcze proste , tłuszcze złożone i inne pochodne lipidowe (np. steroidy i karotenoidy). Tłuszcze -Estry glicerolu i kwasów tłuszczowych Glicerolpoleca85%
Chemia

Ściąga - tłuszcze

Tłuszcze : Pierwiastki wchodzące w skład organizmy człowieka: a) podstawowe: C,H,O,N, Ca, P (99%), b) makroskładniki- Na, K, Mg, S, Cl (0.9%), c) mikroskładniki: Fe, Cu, Zn, mn, Co, F (0.1