profil

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów

Ostatnia aktualizacja: 2020-08-31
poleca 83% 1226 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Aminokwasy - związki organiczne o charakterze amfoterycznym, zawierające w cząsteczce grupę karboksylową i grupę aminową.

Białka - wielocząsteczkowe związki organiczne zbudowane z aminokwasów, będące podstawowym składnikiem komórek żywych organizmów. Niezbędny składnik pożywienia.

Węglowodany - organiczne związki chemiczne zbudowane z atomów węgla, wodoru i tlenu.

Monosacharydy (cukry proste) - związki organiczne, cukry proste, bezbarwne krystaliczne substancje rozpuszczalne w wodzie, np. glukoza i fruktoza.

Disacharydy (dwucukry) - węglowodany składające się z dwóch jednostek monosacharydowych. Powstające w procesie kondensacji.

Do grupy tej należą:
- celobioza
- maltoza
- sacharoza
- laktoza

Polisacharydy (wielocukry) - grupa węglowodanów i zarazem biopolimerów, które są złożone z merów będących cukrami prostymi. Zawierają ponad 10 monosacharydów.

Do grupy tej należą:
- skrobia
- glikogen
- dekstran
- celuloza

Związki wielofunkcyjne - są to związki organiczne zawierające kilka grup funkcyjnych.

Np:
- aminokwasy
- aldozy
- ketozy

Grupa aminowa - jest to organiczna grupa funkcyjna występująca w aminach i aminokwasach.

WZORY:

Aminokwasy
wzór ogólny -(H2N)n-R-(COOH)m

Monosacharydy
wzór ogólny - Cn(H2O)m

Disacharydy
wzór ogólny - C12H22011

Polisacharydy
wzór ogólny - (C6H10O5)n

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta