profil

Białka, tłuszcze cukry-sciąga

poleca 85% 719 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Cukry- zbudowane są z CHO inaczej węglowodanów. Dzielimy je na cukry proste i złożone. Proste zbud. Są z jednej cząsteczki mogą mieć od 3-7 atomów węgla. C6H12O6 – glukoza i fruktoza, galaktoza(maja ten sam wzór) Petozyl- ryboza i deoksyryboza-polisacharydy.Dwucukry- (C6H12O6)2- sacharoza, laktoza, maltoza. Polisacharydy-(C6H12O6)n skrobia, glikogen, chityna, celuloza.
Glukoza- Cukier prosty najpowszechniej występujący w żywych organizmach. Jest jednym z podstawowych źródeł energii komórki; oprócz tego wchodzi w skład dwucukrów (np. sacharozy) i wielocukrów (np. glikogenu). Cząsteczka glukozy jest zbudowana z sześciu atomów węgla. Używana do budowy. Chityna - Wielocukier, który wchodzi w skład ściany komórkowej niektórych grzybów i bakterii oraz buduje pancerz owadów i skorupiaków. Używana do budowy organizmów. Celuloza - Wielocukier, który wchodzi w skład ściany komórkowej komórek roślinnych. Pojedyncza cząsteczka celulozy ma postać nierozgałęzionego łańcucha zbudowanego z cząsteczek glukozy.Używana do budowy. Materiał zapasowy-skrobia glikogen. Tłuszcze - Niejednorodna grupa cząsteczek nierozpuszczalnych w wodzie, ale rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych. Inna nazwa tłuszczów to lipidy. Tłuszcze dzielą się na tłuszcze proste, tłuszcze złożone i inne pochodne lipidowe (np. steroidy i karotenoidy).
Tłuszcze-Estry glicerolu i kwasów tłuszczowych
Glicerol- główka fosfolipidu. Łańcuchy (witki)- substancje tłuszczowe. Tłuszcze mogą pełnić funkcje- budulcowe(fosfolipidy budują błony komórkowe) materiału zapasowego- Słonina, nasiona(pestki)(gromadzimy zapasy aby mieć energię) a także funkcje metaboliczne i budulcowe.
Tłuszcze zwierzęce są najczęściej stałe(nasycone)Roślinne natomiast są nienasycone. Białka- aminokwasy (20 różnych)
COOH-R-NH2 Białka - Cząsteczki zbudowane z dużej ilości aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Białka proste zbudowane są z aminokwasów(miozyna aktyna) Funkcje białek- budulcowa- buduje włosy paznokcie itd., wzmacniająca- scięgna itd., kurczliwa- aktyna i miozyna, obronnościowa- przeciwciała(chronią przed zakażeniem) Regulatorowa- hormony i enzymy,Enzymy-Białka złożone z wyjątkiem trawiennych.
Wiązania- glikozynowe- łączy się podczas wiązania glikozydowego.Wiązanie glikozydowe - Wiązanie chemiczne tworzone przez grupę hydroksylową znajdującą się przy atomie węgla pierścieniowej formy cukru prostego. Jeśli w tworzeniu wiązania glikozydowego uczestniczy grupa hydroksylowa innej cząsteczki, powstaje wiązania O-glikozydowe (np. w dwucukrach i wielocukrach). Jeśli w tworzeniu tego wiązania uczestniczy grupa =NH drugiej cząsteczki, powstaje wiązanie N-glikozydowe (które łączy np. deoksyrybozę lub rybozę z zasadą azotową w nukleotydach DNA i RNA). Wiązanie peptydowe - wiązanie łączące dwa kolejne aminokwasy w cząsteczkach peptydów i białek. Powstaje w wyniku połączenia grupy karboksylowej jednego aminokwasu z grupą aminową kolejnego aminokwasu.
Występuje między węglem a wodorem.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty