profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnejpoleca85%
Administracja

Nawiązywanie stosunków pracy i postępowanie kwalifikacyjne.

Dyrektor Generalny Służby Cywilnej (organizacja pracy i jej wykonywanie, prawo pracy) Rozwiązanie stosunku pracy. Nabór – otwarty, konkurencyjny (odpowiednio zorganizowany, najlepsze oferty). Warunki naboru ogłaszane w...poleca90%
Administracja

Kariera w służbie cywilnej – rozwój służbowy

zatrudnienie na czas określony (służba przygotowawcza), egzamin (teoretyczny) wynik negatywny – rozwiązanie umowy na czas określony wynik pozytywny – zawarcie umowy na czas nieokreślony. postępowanie kwalifikacyjne (egzamin na urzędnika s.c.)...poleca85%
Administracja

Kariera w służbie cywilnej

. postępowanie kwalifikacyjne (egzamin na urzędnika s.c.) mianowanie na urzędnika sł. Cywilnej. (na obecną chwilę 2137 osób) Art. 28 ustawy o służbie cywilnej określa wymogi przystąpienia do postępowaniepoleca88%
Język polski

Pismo informujące profesora Bladaczkę o odbyciu przez niego odpowiednich kursów lub o zwolnieniu z pracy. Witold Gombrowicz "Ferdydurke".

Miasto, data Szanowny Panie Profesorze. Po hospitacji Pańskiej lekcji z klasą II gimnazjum chcę zasugerować panu odbycie odpowiednich kursów pedagogicznych. Pańskie metody nauczania sąpoleca85%
Bezpieczeństwo i higiena pracy

BHP - prawna ochrona pracy - materiały

okolicznościach, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku. Szczególnie istotne jest zabezpieczenie śladów, zebranie instrukcji i innych dokumentów określających warunki pracy lub postępowanie osóbpoleca87%
Prawo pracy

Prawo pracy - wykład prof. Miazga Marek

, że określa prawa i obowiązki stron stosunku pracy . Przepisy te są trojakiego rodzaju: a) konstytucja zawiera normy o charakterze ogólnym, które odnoszą się m. in. do stosunków pracy . Do takich normpoleca85%
Administracja

Stosunki pracy w administracji publicznej

STOSUNKI PRACY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WYKŁAD I Z 07.10.2007 R. ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE 1. Konstrukcja prawna stosunków pracy w administracji publicznej. 2. Stosunki pracy