profil

Nawiązywanie stosunków pracy i postępowanie kwalifikacyjne.

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze


Dyrektor Generalny Służby Cywilnej (organizacja pracy i jej wykonywanie, prawo pracy)
Rozwiązanie stosunku pracy.
Nabór – otwarty, konkurencyjny (odpowiednio zorganizowany, najlepsze oferty). Warunki naboru ogłaszane w BIP –ie S.C. Musi wisieć w miejscu widocznym w urzędzie. Informacje o warunkach naboru otrzymuje szef służby informacyjnej S.C. i ogłasza w Internecie.
NABÓR:

1. Etap rekrutacji:
- analiza stanowiska pracy (wymogi, czego dotyczy sama praca),
- ustalenie wymagań niezbędnych i dodatkowych
- przygotowanie ogłoszenia,
- wybranie kanałów dystrybucji oferty (prasa, ogłoszenia itp.)

2. Etap selekcji:
- przygotowanie procedur i narzędzi (np. testy dotyczące pracy, rozmowa).
- analiza złożonych dokumentów,
- tworzenie listy kandydatów (element dodatkowy, może służyć selekcji),
- sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji kandydatów (organizuje dyrektor urzędu na jego terenie, przygotowanie kandydata do pracy),
- rozmowa kwalifikacyjna,
- podjęcie decyzji.

Służba przygotowawcza – trwa 6 miesięcy i ma się odbyć w czasie 18 miesięcy od przyjęcia na służbę przygotowawczą (obecnie zawiera się umowę na pracę na 2 lata, czas określony)

KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJPrzeniesieni – tylko na podstawie przesłanek ustawowych, na okres nie dłuższy niż 2 lata i tylko 2 razy (np. praca w innym mieście – ale mieszkanie + dojazd).
Pracownik jak i urzędnik w przypadku kary dyscyplinarnej może być zawieszony w pełnieniu obowiązków.
Stan nieczynny – max trwa 1 rok (może się jeszcze przydać), może ten stan być przedłużony o następne 6 miesięcy, jeśli się w tym czasie nie zgłosi – stosunek pracy wygasa.
Rozwiązanie – 3 m-czne wypowiedzenie (2 krotna negatywna ocena, trwała niezdolność do pracy, utrata nieposzlakowanej opinii, postępowanie sądowe trwa powyżej 3 miesięcy).
Można umowę o prace rozwiązać po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale jest to przywilej pracownika. Przyczyną rozwiązania może być nie przejście badań i rozwiązanie urzędu.

PRZEJŚCIE PRACOWNIKA W URZĘDNIKA
Pracownik już pracujący musi spełnić warunki aby ubiegać się o stanowisko urzędnika:
- musi już pracować w urzędzie (po 1998 r. muszą być po odbytej służbie przygotowawczej),
- co najmniej 2 letni staż,
- magister lub równorzędny,
- 1 język obcy,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Nauki
Typ pracy