profil

Pismo informujące profesora Bladaczkę o odbyciu przez niego odpowiednich kursów lub o zwolnieniu z pracy. Witold Gombrowicz "Ferdydurke".

poleca 88% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Miasto, data

Szanowny Panie Profesorze.

Po hospitacji Pańskiej lekcji z klasą II gimnazjum chcę zasugerować panu odbycie odpowiednich kursów pedagogicznych. Pańskie metody nauczania są, zdaniem hospitującego, złe. Pańska lekcja była monotonna, wręcz nudna. Kursy pedagogiczne na pewno Panu pomogą w znalezieniu wspólnego języka z młodzieżą. W przypadku nie odbycia przez Pana odpowiednich kursów będę zmuszony zwolnić Pana ze stanowiska.
Proszę o rozważenie mojej propozycji.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Jan Kowalski

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem