profil

Teksty 14
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Służba Cywilnapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Służba cywilna w Polsce

Plan pracy: 1.Wprowadzenie a) definicja b) cele służby cywilnej c) kształtowanie służby cywilnej w Polsce 2.Funkcjonowanie służby cywilnej w Polsce a) zasięg służby cywilnej b) obowiązki pracownika służby cywilnej c)...poleca87%
Administracja

Kodeks etyki- własny przykład

Istnieją różne sposoby omówienia tematu, moim zdaniem należałoby zadać pytanie. Czy urzędnicy powinni odzwierciedlać społeczeństwo, któremu służą? Pytanie zmusza do podjęcia głębszych refleksji koniecznych przed udzieleniem jakiejkolwiek prostej...poleca85%
Administracja

Nawiązywanie stosunków pracy i postępowanie kwalifikacyjne.

Dyrektor Generalny Służby Cywilnej (organizacja pracy i jej wykonywanie, prawo pracy) Rozwiązanie stosunku pracy. Nabór – otwarty, konkurencyjny (odpowiednio zorganizowany, najlepsze oferty). Warunki naboru ogłaszane w...poleca85%
Administracja

Administracja- ogólne omówienie całego zakresu

DEF. nauki o administrowaniu 1) Naukę administracji można określić jako naukę społeczną, opierającą się na metodach empirycznych, której przedmiotem jest wiedza o istniejącej w danym ustroju administracji publicznej -Z. Leoński 2)Nauka o...poleca85%
Administracja

Struktury organizacyjne w służbie cywilnej

Cele służby cywilnej Celem powołania służby cywilnej jest zapewnienie i wykonywania przez urzędników administracji powierzonych im zadań w sposób bezstronny i profesjonalny. Podstawą działalności służby cywilnej jest założenie, iż praca w...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Podstawowe informacje

Konstytucja – zbiór zasad funkcjonowania państwa dotyczących zakresu działania i struktur organów władzy oraz podstawowych praw i obowiązków obywateli. Sejm powołuje: rząd, Trybunał Kon., KRRiT, prezesa NIK, Rzecznika Praw obywatelskich Senat...poleca85%
Administracja

Urzędnicy i służba cywilna

URZĘDNICY I SŁUŻBA CYWILNA 1.Status prawny urzędnika państwowego- państwowego obecnym stanie prawnym wyróżniamy: -urzędników państwowych mianowanych, -urzędników państwowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, -pracowników niebędących...poleca85%
Język polski

List od Jana Kochanowkiego do króla

Czarnolas, 15 czerwca 1576 rok Szanowny Królu! Na początku mego listu chciałbym podziękować Waszej Wysokości za okazany mi zaszczyt i zaufanie w ofiarowaniu mi kasztelanii połanieckiej. Jednak jestem zmuszony odmówić. Miłościwy Królu, nie...poleca86%
Język polski

Etyka w biznesie

Uczciwość jest bardziej przyjmowana niż wyuczona. Oznacza to, że ludzie uczą się standardów i tworzą hierarchie wartości obserwując to, co inni robią a nie to, co mówią. Jest to zasada obowiązująca w biznesie w takim samym stopniu jak w domu....poleca85%
Administracja

Kariera w służbie cywilnej

zatrudnienie na czas określony (służba przygotowawcza), egzamin (teoretyczny) wynik negatywny – rozwiązanie umowy na czas określony wynik pozytywny – zawarcie umowy na czas nieokreślony. postępowanie kwalifikacyjne (egzamin na urzędnika s.c.)...poleca90%
Administracja

Kariera w służbie cywilnej – rozwój służbowy

zatrudnienie na czas określony (służba przygotowawcza), egzamin (teoretyczny) wynik negatywny – rozwiązanie umowy na czas określony wynik pozytywny – zawarcie umowy na czas nieokreślony. postępowanie kwalifikacyjne (egzamin na urzędnika s.c.)...poleca89%
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne - materiały do egzaminu

1. Sposoby definiowania administracji publicznej. Administracja publiczna jest sprawowana przez Państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu, a więc przez organy państwowe, jak i związki publicznoprawne (związki samorządowe) i inne podmioty...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Służba cywilna w Polsce.

Plan pracy: 1.Wprowadzenie a) definicja b) cele służby cywilnej c) kształtowanie służby cywilnej w Polsce 2.Funkcjonowanie służby cywilnej w Polsce a) zasięg służby cywilnej b) obowiązki pracownika służby cywilnej c)...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Służba publiczna.

Aby państwo mogło sprawnie funkcjonować i skutecznie pomagać wszystkim obywatelom, musi być odpowiednio zarządzane. Zadanie to wykonuje administracja publiczna. Określa się w ten sposób zespół instytucji i urzędów powołanych do realizowania celów...