profil

Pedagogika pracy, rozwój zawodowy człowieka a rozwój zawodowy pracownika

poleca 85% 194 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wydział :Nauka o wychowaniu
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Pedagogika-resocjalizacyjna
Przedmiot: Pedagogika Pracy
Ćwiczenie 5
Temat: Rozwój zawodowy człowieka a rozwój zawodowy pracownika
Dyspozycje:
1. Dokonaj analizy etapów rozwoju zawodowego człowieka, wskaż charakterystyczne zmiany oraz właściwości poszczególnych etapów (wskaż 5 etapów).
2. Dokonaj analizy linii rozwoju zawodowego pracownika. Wskaż poszczególne etapy oraz określ czynniki mające istotny wpływ na przebieg i czas trwania poszczególnych etapów rozwoju.
Data wykonania: 20.02.2007r.
Data oddania: 24.02.2007r.

1. Dokonaj analizy etapów rozwoju zawodowego człowieka, wskaż charakterystyczne zmiany oraz właściwości poszczególnych etapów.
Rozwój zawodowy - Rozwój zawodowy jest to proces rośnięcia i uczenia się człowieka. Podporządkowane są mu wszystkie czynniki zachowania zawodowego. Rozwój zawodowy obejmuje, więc wszystkie aspekty ogólnego rozwoju człowieka, które można odnieść do pracy. Twórca teorii rozwoju zawodowego D.F.Super, uważa wybór zawodu jako proces złożony, długotrwały przez co rozciągnięty w czasie, przewidywalny, wspólny dla wszystkich jednostek. Schematycznie można go podzielić na pięć etapów. Rozwiązanie poszczególnie każdego z nich, przybliża człowieka do dokonania najbardziej trafnego, w danych warunkach, wyboru swego miejsca w życiu. Najważniejszymi etapami występującymi w rozwoju zawodowym są:
- Okres preorientacji zawodowej dzieci
a) Nabywanie wiedzy o zawodach, czynnościach związanymi z ich wykonywaniem
b) Pro zawodowe marzenia dziecięce
- Okres orientacji zawodowej młodzieży
a) Ujawnianie się zdolności i uzdolnień kierunkowych
b) Decyzja wyboru zawodu
- Okres szkolnego uczenia się zawodu
a) Adaptacja szkolno-zawodowa
b) Stabilizacja szkolno-zawodowa
c) Sukcesy szkolno-zawodowe
d) Plany dalszego rozwoju społeczno-zawodowego
- Okres kwalifikowanej pracy zawodowej dorosłych
a) Dojrzewanie decyzji podjęcia pracy zawodowej
b) Decyzja pracy zawodowej
c) Stabilizacja społeczno-zawodowa
d) Doskonalenie się społeczno-zawodowe
e) Szczytowe osiągnięcia społeczno-zawodowe
f) Wycofanie się z pracy
- Okres reminiscencji i refleksji społeczno-zawodowej
a) Adaptacja do zmienionej sytuacji społeczno-zawodowej
b) Schyłek życia po zawodowego

2. Dokonaj analizy linii rozwoju zawodowego pracownika. Wskaż poszczególne etapy oraz określ czynniki mające istotny wpływ na przebieg i czas trwania poszczególnych etapów rozwoju.
Rozwój uzależniony jest od posiadanych kwalifikacji i bezpośrednich umiejętności człowieka.
- do możliwości awansu nie liczy się wiek, liczą się predyspozycje, jakimi dany pracownik się charakteryzuje
- istotnym elementem przy rozwoju pracownika jest miejsce pracy
- na doświadczenie i zdobywanie przez człowieka kolejnych szczebli stanowiska pracy mają możliwości awansu oraz odbyte szkolenia
Sukcesem zawodowym są to marzenia, do których dążyliśmy w pracy zawodowej i osiągnęliśmy nasze cele...
Mistrzostwem zawodowym jest osiągnięcie perfekcji w wykonywanym poprzez nas zawodzie. Osiągając Mistrzostwo nie musimy się dokształcać i dążyć do perfekcji.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Typ pracy