profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Pedagogika naukowapoleca85%
Pedagogika

Pedagogika ogólna - treści wykładów

PEDAGOGIKA OGÓLNA TEMAT : JĘZYK PEDAGOGIKI ? SYSTEM KATEGORIALNY RÓŻNYCH ODMIAN PEDAGOGIKI WSPÓŁCZESNEJ W KONTEKSCIE MAPY POJĘCIOWEJ PEDAGOGIKI TRADYCYJNEJ NAUKA ? ( Śliwerski, Milerski ?Pedagogika. Podręcznik akademicki? 2003) K. Rubacha :...poleca84%
Pedagogika

Wspłczesne kierunki pedagogiczne

WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE W PROGRAMACH EDUKACJI PEDAGOGICZNEJ. Pedagogika nie jest monolitem, ma wiele subdyscyplin. W XX wieku pojawiły się nowe nauki, kierunki, ale wiadome nie było czy pedagogika wyodrębni się pomimo, że już w XIX w...poleca85%
Pedagogika

Zagadnienia z wykładów

Kształcenia, zajmuję się istota i przebiegiem procesów Nauczania, analizuje także cele, treści , formy organizacyjne Zasady i metody nauczania; dzieli się na dydaktyke ogólną i Dydaktyki szczegółowe-odnosząpoleca85%
Pedagogika

Notatki z wykładów.

wpajane dzieciom od samego początku do 6 lat życia. 1. Pedagogika teoretyczna ( ogólna ) która w oparciu o materiał empiryczny dąży do ujednolicenia teorii rozwoju człowieka. WYCHOWANIE topoleca90%
Pedagogika

Pedagogika Pracy

, które zapewniają im namacalne uznanie społeczne. *Treść wykładów : 1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna; -geneza -przedmiot badań -teren badań -miejsce nauki pracy 2. kształceniepoleca86%
Pedagogika

Pedagogika ogólna

PEDAGOGIKA OGÓLNA 1.WPROWADZENIE 1. Edukacja (łac. ex duco ? wyprowadzam) ? jest to ogól celowych i niecelowych oddziaływań, których autorem są placówki (instytucjonalne) i osoby indywidualne, którepoleca85%
Pedagogika

Pedagogika porównawcza- system oświatowy Niemiec

wyposażenie ucznia w wiedzę ogólną i zawodową, przy czym szczególną wagę mają odgrywać treści związane z przyszłą pracą. Szkoła ta skierowana jest zarówno do osób, które rozpoczynają naukę zawodu