profil

Teksty 22
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Patriotyzm i kosmopolityzm

poleca43%
Słownik pisarzy

Orzeszkowa Eliza

Wybitna powieściopisarka, nowelistka i publicystka polskiego pozytywizmu. Zajmowała się działalnością społeczną na rzecz kobiet i ludu. Wzięła udział w powstaniu styczniowym, w swoim domu ukrywała ostatniego przywódcę powstania, Romualda Traugutta. Debiutowała opowiadaniem Obrazek z lat głodowych (1866) opublikowanym w „Tygodniku Ilustrowanym”. Prowadziła w Grodnie księgarnię i wypożyczalnię książek, nawiązywała kontakty z wieloma twórcami. Swoje poglądy na temat literatury, sytuacji...poleca85%
Język polski

Naśladowcy Konrada Wallenroda.

"W jakich sytuacjach historycznych pojawiali sie naśladowcy Konrada Wallenroda,podaj przykłady postaci rzeczywistych, literackich albo filmowych." Jest to motto utworu wzięte z "Księcia" Macchiavellego, wyraża przewodnią...poleca85%
Język polski

Trudne wybory moralne bohaterów literackich mające wpływ na życie innych ludzi i ich własne.

Żyjemy w półtonach, w półcieniach i w szarościach. Dobre intencje nakładają się na wątpliwej wartości czyny, z jasnymi zamiarami łączą się fałszywe podteksty. Poświęcenie zamienia się w wyrachowanie, roztropność w spryt, prawdomówność w...poleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Odnowa wartości narodowych i kulturowych w dobie globalizacji

Pod pojęciem globalizacji przyjęło się rozumieć wszelkie zmiany polityczne, społeczne i kulturowe związane z postępującą wymianą handlową i turystyczną na świecie. Można więc śmiało przyjąć, że korzeniami sięga pierwszych odkryć geograficznych i...poleca84%
Język polski

Patriotyzm - kosmopolityzm - obywatelstwo. Omów znaczenia, jakie nadawała tym pojęciom literatura i oceń ich aktualność u progu XXI wieku

Człowiek z chwilą przyjścia na świat automatycznie staje się obywatelem kraju, w którym się urodził. Nikt go się nie pyta, czy tego chce, czy też nie. Jednak obywatelstwo możemy zmieniać. Czasem stajemy się obywatelem kraju, o którym kompletnie...poleca80%
Język polski

Analiza pieśni XIX Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski w pierwszej zwrotce Pieśni XII zadaje pytanie, które po przełożeniu na wspołczesny język brzmiałoby być może: Wszyscy jesteśmy śmiertelni, czy nie wartobyłoby żyć tak, aby coś po nas zostało? Autor pogardza ludzmi, ktorzy marnują...poleca86%
Język polski

Porównanie tańca w "Dziadach" cz. III i "Panu Tadeuszu".

Porównaj sposób ujęcia tańca w III części "Dziadów" i w "Panu Tadeuszu" Mickiewicza. Wyjaśnij jego metaforyczny sens. Jeden z najwybitniejszych polskich poetow dobry romantyzmu – Adam Mickiewicz jest autorem wielu...poleca83%
Język polski

"Dziady" część III - dramat romantyczny.

1. młodzież Aresztowania najczęściej dotyczą młodzieży. Są oni świadomi tego co robią, są nieugięci, wierni ideałom, patrioci, solidarni, zawzięci. Dla niektórych z nich walka stała się częścią ich życia. Walczą do końca. Ich środowisko:...poleca83%
Język polski

"Konrad Wallenrod" - opracowanie

?KONRAD WALLENROD? ? powieść poetycka synkretyzm ?Konrad Wallenrod? Mickiewicza jest powieścią poetycką ? gatunkiem charakterystycznym dla literatury romantycznej, twórcą tego gatunku był Walter Scott. Utwór taki łączy w sobie elementy...poleca83%
Język polski

Pisarze Odrodzenia i Oświecenia o Polsce i Polakach. Omów temat na wybranych utworach literackich tych epok.

Każdy z nas wie jaka jest ówczesna Polska. Media codziennie dostarczają nam nowych wiadomości o sytuacji panującej w naszym kraju. Wiemy również jacy jesteśmy my – Polacy. Znamy swoje tradycje, obyczaje, zachowania… Jednak Polska nie istnieje...poleca81%
Język polski

Kartka z pamiętnika J.Kochanowskiego

Mój kochany pamiętniku... Już od dawna zastanawiam się nad istnieniem świata i sensem życia. Gdy byłem młodszy, lubiłem zabawę, bycie sławnym, popularnym i wielce cenionym. Dziś patrzę na to wszystko z dystansem. Choć nigdy tak nie myślałem,...poleca84%
Język polski

Samotność i tęsknota w utworach romantycznych, a także jej wpływ na twórców.

Romantyzm na terenach polskich wyglądał troszkę inaczej niż w innych krajach. Dlaczego tak było? Otóż wojna i zabory pozostawiły ogromny odcisk na naszej literaturze narodowej. Państwo polskie oficjalnie nie istniało, jedynie jego niewielka...poleca82%
Język polski

Charakterystyka Alka z "Kamieni na Szaniec".

Opisuję postać Aleksego Dawidowskiego, który jest jednym z głównych bohaterów półdokumentu Aleksandra Kamieńskiego pt. „Kamienie na szaniec”. Książka ta opisuje autentyczne postacie i wydarzenia z lat 1939-1943. Alek, – bo taki miał pseudonim...poleca85%
Język polski

Porównanie Carskiej Rosji w "Panu Tadeuszu" i "Dziadach" cz. III.

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji na początku XIX wieku. Dla polskich patriotów w XIX wieku Rosja była symbolem zniewolenia i...poleca85%
Język polski

Romantyzm - czy to nas zachwyca.

Termin „romantyzm” trudno jednoznacznie zdefiniować. Nazwa ta odnosi się zarówno do zamkniętego okresu historycznego jak i do określonego nurtu w kulturze i literaturze europejskiej, opartego na przesłankach irracjonalnych, nawiązującego do...poleca90%
Język polski

Ustosunkuj się do poglądów zawartych w tekście Zdzisława Najdera.

Patriotyzm to pojęcie określające miłość do ojczyzny oraz zdolność człowieka do ponoszenia dla niej ofiar. O tym właśnie „uczuciu” pisze w swym artykule Zdzisław Najder. W poniższej pracy chciałbym ustosunkować się do jego słów....poleca85%
Język polski

Czy naród może istnieć bez państwa, tradycji i kultury?

Naród… pojęcie głębokie jak rzeka, a jednocześnie proste do zdefiniowania. Narodem nazywamy grupę ludzi z tej samej grupy etnicznej. Jakież to proste! Jednak nie do końca. Co może jeszcze łączyć ludzi w naród? Poczucie jedności, więzi pomiędzy...poleca87%
Język polski

Jaki nastrój wywołują ocena życia i proroctwa dalszych losów Juliusza Słowackiego w hymnie pt. „ Smutno mi Boże”. Czy jest jakiś sposób na zwalczenie tego nastroju?

Juliusz Słowacki, jak na artystę – romantyka przystało, zafascynowany był ideami patriotycznymi i niepodległościowymi. Tym większe były jego cierpienia, gdy musiał opuścić ojczysty kraj i pogodzić się z faktem, że nigdy go już nie ujrzy....poleca82%
Język polski

"Wesele" postawa i marzenia młodopolskiego poety.

Tworzymy model wypowiedzi na podstawie fragmentu „Wesela” (Akt II scena 9) i całego utworu. Przedstaw postawę i marzenia młodopolskiego poety, określ sytuację i przedstaw bohaterów. Interpretacja fragmentu a także konteksty literackie, history...poleca85%
Język polski

Obraz społeczeństwa polskiego na podstawie „Dziadów” części III.

Polskie społeczeństwo po upadku powstania listopadowego nie było całkowicie jednolite. Zdecydowanie przeważali patrioci, ale znajdowali się również kosmopolici, których całkowicie nie obchodził los ojczyzny i którzy pogodzeni byli z władzą cara w...poleca85%
Język polski

"Powrót posła" Julian Ursyn Niemcewicz - omówienie utworu.

Utwór pt.: "Powrót posła" jest komedią polityczną powstałą w okresie ożywionej działalności politycznej Niemcewicza.Był on jednym z najaktywniejszych działaczy stronnictwa patriotycznego.Bronił on reformy szkolnictwa...poleca81%
Język polski

"Salon Warszawski" jako obraz społeczeństwa polskiego.

Mickiewicz pragnąc ukazać czytelnikowi całkowity obraz społeczeństwa polskiego w ciężkim okresie rozbiorów , uciemiężenia i prześladowań wprowadza go w towarzyskie życie Warszawy . „ Salon Warszawski” to kontrast między „polka oficjalną” ,...