profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Organizacja gminypoleca78%
Administracja

Władze gminy

Władze gminy Model samorządu terytorialnego przyjęty w Rzeczypospolitej najpierw w wyniku reformy gminnej z 1990 roku, a następnie reformy samorządowej z 1998 roku nawiązuje do wielu tradycji z czasów II Rzeczypospolitej. Gmina jest podstawową...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Gmina - Zadania i charakterystyka

Gmina Gmina jest to prawnie zorganizowany związek terytorialny osób, określony w ustawie jako samożąd terytorialny. Gmina zajmuje się zbieraniem środków, oraz pożytkowaniem ich w określonym celu. Do zadań gminy należą wszystkie zadania...poleca84%
Politologia

Samorząd terytorialny

SAMORZĄD TERYTORIALNY Podział administracyjny Polski nie jest jednolity. Możemy wyróżnić trzy zasadnicze grupy podziału: a) podział terytorialny, tworzony dla organów terenowych posiadających znaczenie zasadnicze i organów o kompetencjach...poleca85%
Prawo administracyjne

Funkcje i zadania zarządu gminy

całośc pracy w załącznikupoleca84%
Prawo administracyjne

Opracowanie ustaw o samorządach

Mam nadzieje że się to komuś przydapoleca77%
Geografia

Podział administracyjny Polski

WOJEWÓDZTWA,POWIATU I GMINY W województwie władzę sprawują organy administracji rządowej oraz władze samorządowe.Wojewodowie,którzy są przedstawicielami rządu,mają swoje siedziby w urzędachpoleca84%
Marketing

Zagospodarowanie przestrzenne gminy

- koordynacyjnej do: • podejmowania przez władze gminy decyzji co do potrzeby i kolejności sporządzania planów miejscowych, • negocjacji w sprawach wprowadzania do planów miejscowych ponadlokalnych zadańpoleca82%
Finanse publiczne

Funkcjonowanie urzędu gminy jako samorządowej jednostki budżetowej oraz ewidencja i analiza jego dochodów i wydatków na przykładzie urzędu gminy

, proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania Gmina jako jednostka samorządowa, posiada ściśle wyodrębnione organy sprawujące władze , a także jednostki pomocnie, powołane w tym właśnie celu. Władza