profil

Gmina - Zadania i charakterystyka

poleca 85% 629 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Gmina

Gmina jest to prawnie zorganizowany związek terytorialny osób, określony w ustawie jako samożąd terytorialny.
Gmina zajmuje się zbieraniem środków, oraz pożytkowaniem ich w określonym celu. Do zadań gminy należą wszystkie zadania przydzielone jej przez konstytucję, oraz te, które nie zostały przydzielone żadnej organizacji. Jednym z typów zadań gminy, są zadania własne - gmina wykorzystuje własny budżet do zaspokajania potrzeb mieszkańców, na przykład budując park, dbając o oczyszczanie itd. Ten typ działań dzieli się na
- techniczne, np. budowanie dróg.
- społeczne, szkoły itp.
- porządku publicznego, organizowanie ruchu ulicznego, straży pożarnej itp.
- ładu przestrzennego i ekologicznego, zarządzanie terenami, dbanie o czystość.
Zadania własne charakteryzują się tym, że odpowiedzialność za nie ponosi całkowicie gmina.
Niektóre z zadań gminy są określane przez ustawę, aby ich wykonanie nie zależało od decyzji składu gminnego, i żeby potrzeby ludności były zaspokajane bez względu na obecnych przewodniczących.
Innym rodzajem zadań są zadania zlecone, czyli obce, zaplanowane, zlecone i opłacone przez państwo. Te zadania także dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. W przypadku zadań obowiązkowych, gmina jest zobowiązana do ich wykonania, ponieważ tak właśnie stanowi ustawa. Inaczej jest w przypadku zadań, które gmina wykonuje dobrowolnie. Rząd tylko sugeruje wykonanie jakiejś czynności na rzecz mieszkańców, lecz gmina sama decyduje czy wykonać dane zadanie, czy też nie.
Na budżet gminy składają się wszystkie opłaty uiszczane przez jej obywateli, takie jak opłaty za samochód, za dom itp., a na wydatki, wszystkie wyżej wymienione zadania, oraz opłacenie organów.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata