profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Organizacja gminypoleca84%
Politologia

Samorząd terytorialny

SAMORZĄD TERYTORIALNY Podział administracyjny Polski nie jest jednolity. Możemy wyróżnić trzy zasadnicze grupy podziału: a) podział terytorialny, tworzony dla organów terenowych posiadających znaczenie zasadnicze i organów o kompetencjach...