profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ochrona różnorodności gatunkowejpoleca85%
Biologia

Ekologia - pojęcia

1.Ekologia – nauka badająca wzajemne zależności pomiędzy organizmami oraz pomiędzy organizmami a ich środowiskiem 2.Ochrona środowiska – działania zapobiegające zniszczeniu środowiska oraz zabiegi mające zachować lub przywrócić równowagę...poleca81%
Biologia

Ekologia a ochrona środowiska i ochrona przyrody

1. Ekologia - nauka badająca wzajemne zależności między organizmami oraz pomiędzy organizmami, a ich środowiskiem 2.Ochrona przyrody - zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej składników *ochrona...poleca85%
Biologia

Człowiek i środowisko

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA (BIORÓŻNORODNOŚĆ) ? zróżnicowanie wszystkich form życia. Obejmuje różnorodność: ? GATUNKOWĄ, czyli bogactwa roślin i zwierząt występujących na Ziemi; ? GENETYCZNĄ (wewnątrzgatunkową), czyli zróżnicowania genów zawartych w...poleca85%
Biologia

Ekologia - ogólnie najważniejsze pojęcia

1. Definicja ekologii. Oikos – gospodarstwo, dom (otoczenie) Logos – nauka W 1866 roku Ernst Heackle stworzył termin „ ekologia ”. Ekologia według Heackela – nauka zajmująca się gospodarkąpoleca85%
Biologia

Ekologia pojęcia

Gatunek - zbiór osobników mające wspólne pochodzenie, podobne cechy, które mogą przekazywać płodnemu potomstwu Populacja- zbiór osobników tego samego gatunku występujących na danym tereniepoleca85%
Geografia

Podstawowe pojęcia ekologiczne

1. Ekologia to nauka badająca zależności między organizmami roślinnymi i zwierzęcymi, a otaczającym je środowiskiem 2. EKOSYSTEM = BIOTOP + BIOCENOZA Ekosystem to układ złożony z biocenozy ipoleca85%
Biologia

Ekologia

organizmy w środowisku oddziałują czynniki abiotyczne i biotyczne. Najważniejsze pojęcia ekologii: populacja, zespół, biocenoza, ekosystem, krajobraz ekologiczny. Układy biologiczne istnieją w siecipoleca85%
Biologia

Rozwój techniki, a ekologia

pojęcia sprecyzowane na użytek opisu populacji ludzkiej (demografia); biocenologia była rozwijana szczególnie w ramach limnologii (hydrobiologii) i fitosocjologii. Limnolodzy dążyli do zrozumienia