profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Bezpłodność mieszańcówpoleca85%
Biologia

Ewolucja ściąga

Arystoteles - teoria stałości form i dynamiki życia. Teoria Cuviera (koniec XVIII w. - nie był zwolennikiem ewolucji, wprowadził teorię katastrof tłumaczącą istnienie szczątków wymarłych org. Po każdej katastrofie a było ich kilka życie odradzało...poleca85%
Biologia

Ewolucja układu krwionośnego.

Ściąga w załącznikupoleca85%
Biologia

Ewolucja układu nerwowego

Ściąga w załącznikupoleca85%
Biologia

Ściąga ewolucja

Ewolucja to proces stopniowych zmian budowy ciała i sposobu życia osobników jednego gatunku. Bezpośrednie dowody ewolucji: - skamieniałości Są to szczątki i ślady działalności organizmów zachowanepoleca85%
Biologia

Krew - ściąga.

cholesterolu. – Choroba nadciśnieniowa. – Zawał mięśnia sercowego. – Wylewy krwi do mózgu. Ewolucja układu krążenia u kręgowców: Ryby- jeden przedsionek jedna komora i jeden obieg krwi. Płazy- dwapoleca85%
Historia

Historia Polski XX w (ściąga, pobieżnie)

terytorialny II RP a jej problemy narodowościowe I)Wpływ konfliktów terytorialnych na stosunki Polski z jej sąsiadami w okresie mię III Ewolucja systemu rządów II RP A)Odrodzenie państwowości polskiej i