profil

Wybierz przedmiot
Teksty 10
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Aparaty Golgiego

poleca58%
Biologia

Aparat Golgiego

Zbudowany jest ze stosów spłaszczonych cystern, w których białka i lipidy, a u roślin także polisacharydy utworzone w retikulum endoplazmatycznym są modyfikowane i sortowane, a następnie transportowane dalej (np. na zewnątrz komórki) w tzw. pęcherzykach sekrecyjnych odrywających się od cystern. U roślin w aparacie Golgiego syntetyzowane są polisacharydy potrzebne do budowy ściany komórkowej.poleca83%
Biologia

Komórka

Komórka to podstawowy element strukturalny i czynnościowy każdego organizmu, zdolny do spełniania różnych funkcji życiowych tzn. oddychania, odżywiania, rozmnażania, wzrostu. Wielkość komórek i ich kształt są bardzo różne i zależą od pełnionych...poleca78%
Biologia

Komórka roślinna i zwierzęca

Komórka roślinna i zwierzęca praca w załącznikupoleca82%
Biologia

Budowa komórki roślinnej

APARAT GOLDIEGO Aparaty Golgiego są powszechnym składnikiem komórek eukariotycznych. Ich specyficzną cechą jest to, iż posiadają zdolność do redukcji azotanu (V) srebra (I). cecha ta umożliwiła ich odkrycie. Dokonał tego pan Camillo Golgi 1891...poleca83%
Biologia

Komórka

Komórka to najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka budulcowa organizmów. Organelle – wspólne struktury komórek ludzkich. Są to: błona komórkowa, rybosomy, siateczka śródplazmatyczna, aparaty Golgiego, lizosomy, cytoplazma,...poleca85%
Biologia

Przedstaw dowody jedności i różnorodności komórki roślinnej i zwierzęcej

Komórka to podstawowy element strukturalny i czynnościowy każdego organizmu, zdolny do spełnienia różnych funkcji życiowych, to jest oddychania, odżywiania, rozmnażania, wzrostu. Wielkość komórek jest bardzo mała: najmniejsza komórka mierzy 0,2mm...poleca85%
Biologia

Cytologia- notatki

Organelle to struktury komórki, pełniące w niej wyspecjalizowane funkcje. Większość z nich jest oddzielonych od reszty cytoplazmy jedną lub dwiema błonami, dzięki czemu możliwe jest zachowanie wewnątrz nich warunków sprzyjających pełnieniu tych...poleca84%
Biologia

Biologia - komórka

bł.kom.(białkowo-lipidowa)-skład chem.:1.lipidy(tł.):fosfolipidy charakter amfipatyczny(1biegun wykazuje powinowactwo do H2O,2 to tł.;glikolipidy(galaktoza);strerole(cholesterol)-mało w kom.rośl.,dużo w zwierz.;swingolipidy-pochodne...poleca83%
Biologia

Organelle komórkowe , oddychanie wewnątrzkomórkowe , podziały komórkowe (ściąga )

Organelle Komórkowe: + Błona komórkowa – oddziela komórkę od środowiska pozakomórkowego , składa się z białek i lipidów , wybiórcza przepuszczalność + Siateczka śródplazmatyczna – retikulum endoplazmatyczne ; jeżeli błony s.ś. pokryte są...poleca81%
Biologia

Opis Komórki roślinnej referat

Treść w załączniku. Komórka roślinna w hasłach. Źródło http://www.komorkabio.republika.pl/html/komroslinna.html i Wikipedia