profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kto jest autorem Pieśni nad pieśniamipoleca89%
Język polski

Motyw miłości.

Pytanie o naturę miłości należy do najstarszych, jakie stawia przed sobą człowiek. Najpewniej po raz pierwszy zadano je, gdy pierwotne instynkty za-częły ulegać sublimacji i istota ludzka odczuwała już coś więcej niż tylko głód, strach czy...poleca85%


poleca84%
Język polski

Motyw miłości

Motyw miłości występuje w literaturze od samych jej początków. Nie ma chyba epoki czy nurtu, którego twórcy nie opiewali bądź nie przeklinali miłości . Jest odwiecznym motywem wszystkich pokoleńpoleca85%
Język polski

Przedstaw motyw szaleństwa z miłości w utworach literackich różnych epok

utworach kreacji bohaterów szalonych z miłości . Argumenty 1) Uczucie Orfeusza d o Eurydyki silniejsze niż dotrzymanie obietnicy. Miłość mocniejsza niż śmierć. 2) Izabela Łęcka przedmiotem szaleńczejpoleca85%
Język polski

Motyw miłości i śmierci w mitach.

W mitach motyw miłości i śmierci często wzajemnie się przenikają. Miłość prowadzi do śmierci, śmierć zostaje przez miłość pokonana albo też okazuje się od niej silniejsza. Wreszcie może być i tak, żepoleca83%
Język polski

Różne oblicza biblijnej miłości.

sprawie miłości , nie brakuje go także i w Biblii. Ta najsłynniejsza księga zawiera wiele opisów miłości . Poznajemy miłości braterską, uczucia ojca i syna, umiłowanie pierwszych ludzi – Adama i Ewy, ale