profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Klasy roślin okrytonasiennych

poleca54%
Biologia

Przegląd roślin okrytonasiennych

Kategoria: Rośliny okrytonasienne

Systematyka roślin okrytonasiennych nie jest ostatecznie ustalona. Tradycyjnie rośliny okrytonasienne dzieli się na dwie klasy: dwuliścienne i jednoliścienne. Grupy te różnią się między sobą szeregiem cech. Dwuliścienne Jednoliścienne zarodek z dwoma liścieniami zarodek z jednym liścieniem nasiona bielmowe lub bezbielmowe nasiona przeważnie bielmowe liście proste lub złożone o różnej postaci, z nerwacją dłoniastą lub pierzastą liście...